Naudingos nuorodos
Pradeda funkcionuoti patobulinta vaistų, naudojamų gydant COVID-19 ligą, prieinamumo stebėsenos sistema

Europos vaistų agentūra (EVA) kartu su farmacijos pramone ir ES valstybėmis narėmis sukūrė patobulintą spartesnę vaistų atsargų stebėjimo sistemą. Taip tikimasi užkirsti kelią ar sušvelninti problemas, susijusias su būtiniausių vaistų, kurie reikalingi gydyti sergančiuosius  koronavirusine infekcija, tiekimu.


Kiekviena farmacijos įmonė paskirs vieną atsakingą kontaktinį asmenį, kuris pranešinės EVA ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms apie visus esamus ir numatomus gamybos ir tiekimo sutrikimus tų vaistų (registruotų tiek centrinės registracijos procedūros, tiek ir nacionalinės registracijos procedūros būdais), kurių reikia pacientams, sergantiems COVID-19 liga.

Šis mechanizmas yra panašus į nacionalinių kompetentingų institucijų kontaktinių centrų tinklą (ES SPOC tinklas), kurį EVA, ES valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos ir Europos Komisija jau naudoja, dalydamosi informacija apie vaistų tiekimo sutrikimus nuo 2019 m. balandžio mėnesio.

Minėta sistema dėl didelio dalyvaujančiųjų skaičiaus pradės funkcionuoti dviem etapais:

• Pirmajame etape, kuris prasidėjo 2020 m. balandžio 17 d., registruotojų teikiamos ataskaitos apie vaistų gamybos bei tiekimo trūkumus bus sutelktos į EEE / ES registruotų vaistų, kurie naudojami gydant pacientus, sergančius COVID-19 liga ir gulinčius ligoninių intensyviosios terapijos skyriuose (į anestetikus, antibiotikus, raumenis atpalaiduojančius vaistus ir pan.), pogrupį.

• Antrasis etapas bus skirtas pranešti apie kitų vaistų, kurie naudojami gydant COVID-19 pacientus, trūkumą.

Dėmesio! Farmacijos įmonės ir toliau privalo pranešti apie planuojamus vaistų gamybos ar tiekimo sutrikimus savo šalies kompetentingai institucijai. Apie tiekimo sutrikimus Lietuvos rinkai prašome pranešti vvkt@vvkt.lt

Daugiau aktualios informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.