Naudingos nuorodos
Pažeidimai

Informacija apie reklaminės veiklos subjektus, kuriems taikyti Vaistinių preparatų reklamos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu

Nr. V-1128 ,  40.2,  40.3  papunkčiuose nurodyti draudimai (įpareigojimai) ar yra teismo skirta

administracinė nuobauda

 

Vadovaudamasi Vaistinių preparatų reklamos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.V-1128, 42 punktu, Tarnyba savo interneto svetainėje 1 metus skelbia informaciją apie reklaminės veiklos subjektą, kuriam taikyti Taisyklių 40.2, 40.3 punktuose nurodyti draudimai (įpareigojimai) ar yra teismo skirta administracinė nuobauda, nurodydama vaistinių preparatų reklamos reikalavimus pažeidusio reklaminės veiklos subjekto rekvizitus (juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą ar fizinio asmens vardą, pavardę) ir padarytą pažeidimą.

  

  Informacija apie reklaminės veiklos subjektą, kuriam buvo taikyti Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 40.2, 40.3 papunkčiuose nurodyti draudimai (įpareigojimai) 

 Nr. 

Informacija apie reklaminės veiklos subjektą

Padarytas pažeidimas

Juridinio asmens pavadinimas,
 
teisinė forma

Buveinės adresas

Juridinio asmens kodas

Įstatymų nuostatos

VP RT nuostatos

435. UAB „Bionorica Lithuania“

Šiaulių g. 10-57,
 
LT-01134 Vilnius

302836470 FĮ 49 str. 2 d. VP RT 8 p. 
436. UAB „MRA“

Žirnių g. 26F
LT-02120 Vilnius

126233653  -  VP RT 13.5 p.
437. UAB „Benu vaistinė Lietuva“

9-ojo Forto g. 70
LT-48179 Kaunas

135874035 -  VP RT 13.5 p.
438. UAB „Teva Baltics"“

 Lvovo g. 25,
 
 LT-09320 Vilnius

 111660489 FĮ 49 str. 2 d., 50 str. 4 d. 8 p.   -
439. UAB „Teva Baltics“

Lvovo g. 25,
 
LT-09320 Vilnius

 111660489 FĮ 49 str. 2 d., 50 str. 4 d. 8 p.  VP RT 20 p. 
440. UAB „Nemuno vaistinė“

Taikos pr. 104D,
 
LT-51198 Kaunas

134778482   FĮ 49 str. 2 d. VP RT 13.4 p. 
441. UAB „MRA“

 

Žirnių g. 26F

LT-02120 Vilnius

126233653   FĮ 49 str. 2 d.  -
 
 

Informacija apie pažeidimus, už kuriuos yra teismo skirta administracinė nuobauda 

 Nr. 

Fizinio asmens vardas, pavardė

Padarytas pažeidimas

     

Vartojami trumpiniai:

FĮ - Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas

RĮ - Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

NPMKĮ - Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas

VP RT - Vaistinių preparatų reklamos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

            2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128
ANK – Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

 


Aktuali redakcija, 2022-08-02

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-02 22:22:33