Naudingos nuorodos
Dažniausiai užduodami klausimai

1.      Kur galima rasti visų vaistų, kurių receptai turi būti saugomi vaistinėje mėnesį arba metus, sąrašą?

Tokio vaistų sąrašo nėra.

Receptų saugojimą vaistinėje reglamentuoja Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d, įsakymo Nr. 112  „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“, 135 punktas, kuris nustato, kad:

Popieriniai receptai vaistinėje saugomi:

 3 metus

 - 3 formos receptai, pagal kuriuos išduoti kompensuojamieji vaistiniai preparatai ir kompensuojamosios MPP, išskyrus popierinius 3 formos (išimties atvejams) receptus;

2 formos receptai, pagal kuriuos parduoti narkotiniai vaistiniai preparatai;

1 metus – 1 formos receptai, Taisyklių 129-2 punkte nustatytu atveju 3 formos ar 3 formos (išimties atvejams) receptai, kitų valstybių receptai ar Taisyklių 116 punkte nustatytu atveju popierinių receptų kopijos (popierinės arba saugomos kompiuterinėje laikmenoje), pagal kuriuos išduoti:

 - vaistiniai preparatai, įrašyti į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą;

 -  ekstemporalieji vaistiniai preparatai, į kurių sudėtį įeina vaistinės medžiagos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą (išskyrus narkotinių vaistų);

 - psichotropiniai vaistiniai preparatai;

 - receptiniai vaistiniai preparatai, turintys pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių);

 - vardiniai vaistiniai preparatai;

 - vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga – chloramfenikolis, ir kurių farmacinė forma yra akių lašai;

 -  antiinfekciniai vaistiniai preparatai, sisteminiam vartojimui grupuojami J grupėje pagal ATC indekso pirmąjį kodo lygį;

 - antidepresantai, grupuojami N06A pogrupyje pagal ATC indekso trečiąjį kodo lygį;

 - antipsichoziniai vaistiniai preparatai, grupuojami N05A pogrupyje pagal ATC indekso trečiąjį kodo lygį;

1 mėnesį – 1 formos receptai, kitų valstybių receptai ar Taisyklių 116 punkte nustatytu atveju popierinių receptų kopijos (popierinės arba saugomos kompiuterinėje laikmenoje), pagal kuriuos išduoti:

 - vartojami per burną vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra difenhidramino;

 - receptiniai vaistiniai preparatai, išduoti per pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, nenurodyti Taisyklių 135.1 ir 135.2 papunkčiuose;

 - antibiotikai ir receptiniai chemoterapiniai vaistiniai preparatai, skirti dermatologiniam vartojimui, grupuojami D06 pogrupyje pagal ATC indekso antrąjį kodo lygį.

Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112.  Jį sudaro etanolis, chloramfenikolio milteliai, klonidinas (apskaitomos visos vaisto formos), nandrolonas (apskaitomos visos vaisto formos) ir narkotiniai vaistai, įrašyti į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų II sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“.

ATC indekso kodus galite pasitikrinti https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications: parsisiųskite duomenis Microsoft Excel formatu iš rinkmenos „Vaistinių preparatų pakuotėmis sąrašas  ir išsirūšiuokite vaistus pagal ATC kodą.

2. Ar galima išduoti vaistus pagal Rusijoje, Baltarusijoje ir/ar kitose šalyse išrašytus receptus?

Taip, galima. Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d, įsakymo Nr. 112  „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“, 102 ir 103 punktai nustato, kad:

102. Pagal kitoje ES valstybėje išrašytus receptus parduodami receptiniai vaistiniai preparatai, (išskyrus narkotinius vaistinius preparatus) ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai), jei nekyla neaiškumų dėl juose pateiktos informacijos ir jei recepte nurodyti bent šie duomenys: paciento vardas (-ai), pavardė (-ės) (parašyta žodžiais, netrumpinant), paciento gimimo data, recepto išrašymo data, receptą išrašiusio reglamentuojamos sveikatos priežiūros profesijos, nurodytos Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, atstovo, teisiškai įgalioto tą daryti valstybėje, kurioje išrašytas tas receptas, pavardė (-ės), vardas (-ai) (parašyta žodžiais, netrumpinant), profesinė kvalifikacija, elektroninio pašto adresas ir telefono arba fakso numeris (su tarptautiniais kodais), darbo adresas, įskaitant ir ES valstybės pavadinimą, jei išrašytas vaistinis preparatas – bendrinis pavadinimas ir, jei skiriamas biologinis vaistinis preparatas arba tai būtina dėl medicininių priežasčių, – konkretus vaistinio preparato pavadinimas, (jei konkretus pavadinimas buvo nurodytas dėl medicininių priežasčių, papildomai pagrįsta, dėl kokių konkrečių priežasčių jis buvo nurodytas), farmacinė forma, stiprumas, dozuočių kiekis arba pakuotė, jos dydis ir pakuočių skaičius, jei skiriama daugiau nei viena pakuotė, dozavimo režimas, jei išrašyta medicinos priemonė (medicinos prietaisas) – medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pavadinimas. Jei išrašyta medicinos priemonė (medicinos prietaisas), turi būti nurodyti jos matmenys ar kiti duomenys, jei jų yra. Receptas privalo būti pasirašytas.

103. Pagal ne ES valstybėje išrašytus receptus, jei nekyla neaiškumų dėl juose pateiktos informacijos, parduodami receptiniai vaistiniai preparatai, (išskyrus narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus, vaistinius preparatus, įrašytus į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir ASPĮ, sąrašą, taip pat išskyrus ekstemporaliuosius vaistinius preparatus, jei į jų sudėtį įeina vaistinės medžiagos, įrašytos į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos ir sveikatos priežiūros įstaigose, įmonėse, sąrašą, narkotinės ir (ar) psichotropinės medžiagos) ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai).

 

3.      Ar gydytojas turi teisę išrašyti psichotropinių vaistų kompensuojamąjį receptą tęstinam gydymui ?

 Ne, neturi teisės.

Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“, 72 punktas nustato, kad: ,, Pacientui pageidaujant, išskyrus Taisyklių 10 punkte nustatytą atvejį ir narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus, išrašomus vadovaujantis Taisyklių 25−30 punktuose nustatytais reikalavimais, kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų MPP gali būti išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui skirtinguose 3 formos receptų blankuose, kurių numeriai eina paeiliui.“.


4.      Ar kompensuojamam vardiniam vaistiniam preparatui, išrašytam ant 1-os formos recepto, galioja Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“, 26 punkto reikalavimai ?

Ne, negalioja.

Jeigu gydytojas išrašo vardinį vaistinį preparatą 1 formos recepto blanke (nesvarbu, ar jis įtrauktas į kompensuojamųjų sąrašą ar ne)  - aukščiau minėtų taisyklių 26 punkto reikalavimai jam netaikomi, t.y. jis turi būti išrašomas vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių reikalavimais

 
5.      Kaip elgtis gyventojams su pasenusiais medikamentais ?

Gyventojai raginami nemokamai atiduoti pasenusius naikintinus vaistinius preparatus vaistinei.

Vaistinės privalo iš gyventojų nemokamai priimti naikintinus vaistinius preparatus, o priimtus naikintinus vaistinius preparatus iš vaistinių surenka ir kitą jų tvarkymo veiklą vykdo atliekų tvarkytojas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

6.     Ar privalo vaistinė priimti iš gyventojų termometrus su gyvsidabriu (nesudužusius)? Kur tokius žmones nukreipti ?

Vaistinės privalo iš gyventojų nemokamai priimti tik naikintinus vaistinius preparatus. Termometrai su gyvsidabriu nėra farmacinės atliekos ir vaistinės jų neprivalo priimti. Gyvsidabris priskiriamas pavojingoms cheminėms medžiagoms. Vaistinė turi išsiaiškinti  apie pavojingų atliekų surinkimą savo mieste ir tinkamai informuoti gyventojus nurodydama, kur jie turėtų kreiptis.

 

7.      Ar galima išduoti vaistus pagal du (ir daugiau) receptus, kuriuose išrašyti tie patys psichotropiniai vaistai  tam pačiam žmogui, esant tai pačiai datai? Jeigu sudėjus abiejų receptų kiekius - viršijamos išdavimo normas?

Negalima, jeigu abiejuose receptuose išrašyti tą pačią veikliąją medžiagą turintys psichotropiniai vaistiniai preparatai. Vadovaujantis Receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo) taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“, 90 punkto reikalavimais – psichotropinių vaistų, kurių išrašymo normos nurodytos šių taisyklių II skyriuje, galima išduoti ne daugiau, negu leidžiama išrašyti vienam ligoniui vienu kartu.

 

8.      Ar yra visų dokumentų, būtinų turėti vaistinėje, sąrašas ?

Tokio visų dokumentų sąrašo nėra, nes vaistinės veiklą reglamentuoja ne vienas teisės aktas, nustatantis reikalavimus bei būtinus dokumentus ar duomenų įrašus. Pvz., Geros vaistinių praktikos nuostatų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“,  XII dalyje „Geros vaistinių praktikos dokumentai ir duomenų įrašai“ nurodyti pagrindiniai vaistinės dokumentai. Taip pat Receptų sunaikinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte nurodyta, kad receptams naikinti vaistinės vadovo įsakymu sudaroma nuolatinė komisija.


9.   Ar yra kokių išimčių odontologų receptams? Ar jie gali rašyti visų grupių vaistus?

Atsakydami informuojame, kad ligas ir sveikatos būkles, pagal kompetenciją, diagnozuoja ir gydo gydytojai, kurių kompetenciją, funkcijas, pareigas ir atsakomybę apibrėžia medicinos normos bei kiti teisės aktai. Sprendimus dėl konkrečiam pacientui reikalingo gydymo tikslingumo, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę, nustatytą diagnozę, ligos stadiją, taikytą gydymą ir kt., pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir savo kompetenciją, priima gydantis gydytojas.

Pažymime, kad gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo specialisto kompetencijai, nustatytai atitinkamose Lietuvos medicinos normose, nėra priskiriama psichikos sutrikimų (nerimo, nemigos, depresijos ir kt.) diagnozavimas ir gydymas.
Atsižvelgdami į tai informuojame, kad gydytojas odontologas ar gydytojas odontologas specialistas negali išrašyti vaistų, kuriais gydomi ligos ir sveikatos sutrikimai, nepriskiriami jų kompetencijai. 


 


  
  

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-14 13:45:15