Naudingos nuorodos
Registruotojų dėmesiui dėl vaistinių preparatų, kuriems jau gali būti taikoma „sunset clause“ sąlyga

Parengėme sąrašą registruotų vaistinių preparatų, kurie 3 metus iš eilės nebuvo tiekiami į Lietuvos Respublikos rinką. Prašytume informuoti, ar nepastebėjote klaidų t. y., ar į sąrašą nėra įtrauktų vaistinių preparatų, kurie buvo tiekti per pastaruosius trejus metus. Tokiu atveju, prašytume pateikti tiekimo Lietuvos rinkai faktą patvirtinančius įrodymus.


Taip pat primename, kad vadovaudamasi Farmacijos įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, išimtiniais atvejais visuomenės sveikatos interesais Tarnyba gali vaistinio preparato, kuris pagal šio straipsnio 6 dalį netiektas rinkai, registracijos pažymėjimo galiojimo nepanaikinti.

Registruotojas, siekdamas, kad registracijos pažymėjimo galiojimas nebūtų panaikintas pagal Farmacijos įstatymo 14 straipsnio 6 dalį, turi pateikti Tarnybai prašymą su motyvais, kuriais remiantis Tarnyba, vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimo galėtų nepanaikinti.

Informacijos iš Jūsų lauksime iki š. m. kovo 21 dienos el. paštu  [email protected]