Naudingos nuorodos
Beždžionių raupai

Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-1523 2.2.1 punktu, į lietuvių kalbą išvertė vakcinos Jynneos informacinius dokumentus, skelbiamus Jungtinių Amerikos valstijų įgaliotos institucijos (aktuali redakcija paskelbta 2022 m. balandžio mėn.).

Vadovaudamasi  minėto įsakymo 2.2.2 punktu, Tarnyba savo interneto svetainėje skelbia vakcinos Jynneos informacinius dokumentus anglų kalba ir jų vertimą į lietuvių kalbą.   

  1. Jynneos informaciniai dokumentai anglų kalba; 
  2. Jynneos informaciniai dokumentai išversti į lietuvių kalbą.   

Taip pat pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistinius preparatus pateikimo tvarkos aprašymą.

Sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai, slaugytojai) gavę informacijos apie įtariamą nepageidaujamą reakciją paskiepijus Jynneos vakcina, kiek galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo įtariamos nepageidaujamos reakcijos į vakciną atsiradimo ir (ar) informacijos apie tai gavimo dienos, turi pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos (toliau –VVKT) Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimą apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formą. Pranešti galima:

 Šalutinį vakcinos poveikį gali registruoti ir patys pacientai. Pranešimą galima pateikti šiais būdais:


 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-10 10:31:10