Naudingos nuorodos
e-PL projektas

Tarnyba susitiko su vaistinių preparatų registruotojų asociacijomis dėl elektroninio pakuotės lapelio bandomojo projekto

Bandomajame projekte vaistinio preparato pakuotės, skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, būtų tiekiamos be popierinių pakuotės lapelių (pacientui būtų sudaryta galimybė perskaityti elektroninį pakuotės lapelį) (toliau – Projektas). Planuojamo Projekto trukmė 2 metai. Šią iniciatyvą 2017 m. paskatino Europos Komisija (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-135-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF).

Dėl dalyvavimo Projekte Baltijos šalys susitarė praėjusį rudenį įvykusiame Baltijos šalių vaistų agentūrų susitikime. Projektas prasidės, kai Europos Komisija, į kurią Tarnyba kreipėsi kartu su Latvijos ir Estijos vaistų agentūromis, suteiks tam leidimą.

Sveikatos apsaugos ministerija kuruoti šį Projektą pavedė Tarnybai, kuri ir inicijavo susitikimą  su vaistinių preparatų registruotojų asociacijomis. Susitikimo metu buvo aptarta galima projekto vykdymo eiga.

Tarnybos žiniomis šiuo metu tokio tipo Projektą vykdo Belgija kartu su Liuksemburgu

Kvietimas teikti prašymus dalyvauti e-PL projektePaskutinis atnaujinimas: 2021-08-05 15:52:35