Naudingos nuorodos
Dėl 2021 m. vasario 18 d. Europos Komisijos sprendimo.

2021 m. vasario 18 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos mikofenolato mofetilio ar mikofenolio rūgšties, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl galimos su de novo purino sintezės inhibitoriais susijusio ūminio uždegiminio sindromo rizikos,  nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.
 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr. čia


Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-16 09:32:34