Naudingos nuorodos
Informacija apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2009 metais

1. 2009 m. bendrieji duomenys
 

2009 m. Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų skyrius (IKTS) suorganizavo 11 Farmakologinio budrumo, geros laboratorinės ir geros klinikinės praktikos priežiūros komisijos posėdžių. Iš viso apsvarstytos 86 paraiškos išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinių preparatų tyrimą Lietuvoje (84 – komerciniai tyrimai, 2 – akademiniai tyrimai). Paraiškas VVKT teikė iš viso 42 farmacinės kompanijos. Komisijos posėdžių metu priimtų sprendimų pagrindu buvo išduoti 72 leidimai atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus ir 7 klinikiniams tyrimams atlikti leidimai neišduoti. 7 atvejų klinikinių tyrimų užsakovai paraiškas atsiėmė. Iš viso atliktos 86 vaistinių preparatų klinikinių tyrimo protokolo ekspertizės.


 

 2. 2009 m. gautų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal klinikinių tyrimų fazes (1 lentelė)

 

1 lentelė

KT fazė

Pateiktų KT paraiškų skaičius

II fazė

20

II/III fazė

1

III fazė

63

IV fazė

2

Iš viso KT

86

 

3. 2009 m. pateiktų paraiškų skaičius pagal klinikinio tyrimo užsakovą (2 lentelė)

 

2 lentelė

Užsakovas

KT paraiškų skaičius

Agennix Incorporated

1

Alcon Research, Ltd

2

Amgen Inc.

3

Asahi Kasei Pharma Corporation

1

Astellas pharma Europe B.V.

2

AstraZeneca AB

1

Beafour Ipsen Pharma

2

Bial, Portela&Companhia-S.A.

1

BioCryst Pharmaceuticals

1

Boehringer Ingelheim Pharma Ges GmbH

4

Centocor B.V.

1

Dr. Falk Pharma GmbH

1

Eisai Limited

2

Eli Lilly and Company

1

F.Hoffmann-La Roche Ltd.

2

Forest Research Institute, Inc.

2

HEXAL AG

2

IMPAX Laboratories, Inc.

1

INEOS Healthcare Limited

1

Institute de Recherches Internationales Servier (IRIS)

2

Janssen-Cilag International N.V.

4

LETI PhaRMA GmbH

1

Lipid Therapeutics GmbH

1

Merck Serono International S.A.

10

MerLion Pharmaceuticals GmbH

1

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

3

Novartis Pharma Services AG

10

NovImmune SA

1

Oasmia Pharmaceuticals AB

1

Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization Inc.

2

Pfizer

1

Pierre Fabre Medicament

3

RDR Pharma GmbH

1

Sanofi Aventis Group

2

Solvay Pharmaceuticals

1

Šiaurės šalių vaikų onkohematologų draugija (NOPHO)

1

Takeda R&D

1

TBF

1

Teva Pharmaceutical Industries

1

Vifor International Inc.

2

VU Onkologijos institutas

1

Wyeth Research

4

Iš viso: 42 kompanijos

86

 


4. Duomenys apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2004 – 2009 m. (3 lentelė)

 

3 lentelė

Duomenys apie KT

 

 

 

 

 

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

KT paraiškų skaičius

84

85

109

110

123

86

KT užsakovų skaičius

43

50

50

58

63

42

Tyrimų centrų skaičius

297

315

375

354

361

280

 


5. 2009 m. išduotų leidimų atlikti KT skaičius pagal tyrėjų specialybę (4 lentelė)

  

4 lentelė

Tyrėjų specialybė

KT skaičius

Alergologija

2

Chirurgija

3

Dermatologija

1

Endokrinologija

19

Gastroenterologija

6

Hematologija

1

Infektologija

4

Kardiologija

6

Nefrologija

5

Neurologija

10

Oftalmologija

3

Onkologija

10

Pediatrija

4

Psichiatrija

3

Pulmonologija

4

Reumatologija

5

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2011-01-28 11:12:50