Naudingos nuorodos
Dėl profesinės kvalifikacijos kėlimo
Sveikatos specialistų tobulinimo programų rengimo, derinimo ir vertinimo tvarką reglamentuoja Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Šios Taisyklės nustato, kad tobulinimo organizatorius, t. y. juridinis asmuo, organizuojantis tobulinimo renginius bei vykdantis sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų (toliau – sveikatos specialistai) tobulinimą, parengtas profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas turi suderinti su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Taisyklių 1 ir 14 punktai). Suderintos profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos yra įtraukiamos į Tobulinimo programų sąvadą. Su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintų privalomo kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus atitinkančių tobulinimo programų sąrašas skelbiamas Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos posistemėje (toliau – METAS) (http://kvp.vlk.lt/METAS) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje (http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/asmens-sveikatos-prieziura/sveikatos-prieziuros-specialistai/kvalifikacijos-tobulinimas/sveikatos-specialistu-tobulinimo-programos).
  
Profesinės kvalifikacijos vertinimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulino ir finansavimo tvarkos“.

Rinkdamiesi profesinės kvalifikacijos kėlimo mokymus, įsitikinkite, kad Jūsų pasirinkta programa yra patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir yra įtraukta į programų sąvadą. Tik tokios mokymo programos yra užskaitomos kaip profesinės kvalifikacijos kėlimas.
  
Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-23 15:27:43