Naudingos nuorodos
Dėl 2021 m. sausio 21 d. Europos Komisijos sprendimo

2021 m. sausio 21 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos tenofoviro dizoproksilio, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl galimos osteopenijos / osteoporozės rizikos bei į rekomendaciją dėl žindymo vartojant šiuos vaistinius preparatus,  nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.
 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr. čia
Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-15 09:10:30