Naudingos nuorodos
Ūkio subjektų priežiūra

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su farmacijos produktais, priežiūros reguliavimas 

Ūkio subjektų konsultavimas

Teisės aktų sąrašas

Deklaracija „Dėl pirmųjų verslo metų“

Ūkio subjektų teisės ir pareigos

Klausimynai

Patikrinimų apskundimo tvarka

Poveikio priemonių ūkio subjektams taikymas ir apskundimo tvarka

Rizikos vertinimas

Mažareikšmių pažeidimų vertinimas

Ūkio subjektų apklausa dėl VVKT vykdomos priežiūros (grįžtamasis ryšys) 

Veiklos efektyvumo / rezultatyvumo rodikliai

 

 

    
  
   


 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-20 13:55:58