Naudingos nuorodos
Dėl 2021 m. gruodžio 16 d. Europos Komisijos sprendimo

2021 m. gruodžio 16 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos estradiolio/nomegestrolio acetato, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl galimos sąveikos su glekapreviru/pibrentasviru ir paveldimos bei įgytos angioedemos simptomų paūmėjimo rizikos, nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.
 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr. čiaPaskutinis atnaujinimas: 2021-12-29 09:11:49