Naudingos nuorodos
Registracijos pažymėjimo priedų pateikimas MRP/DCP nacionalinės fazės metu

Perregistruojant vaistinį preparatą savitarpio pripažinimo bei decentralizuotos procedūros (MRP/DCP) būdu, pasibaigus europinei fazei, nacionalinė fazė vyksta taip pat, kaip ir registracijos procedūros metu. Tai reiškia, kad registruotojas per 5 darbo dienas nuo europinės fazės užbaigimo turi elektroniniu laišku į pašto dėžutę [email protected] atsiųsti registracijos pažymėjimo priedų (RPP) vertimus į lietuvių k. (el. dokumentą), net ir tais atvejais, kai RPP anglų k. palyginti su patvirtintais RPP nesikeitė.
    
Vaistinio preparato registracijos pažymėjimo priedų dokumentai turi atitikti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. (1.72E)1A-755
(su vėlesniais pakeitimais) patvirtintas preparato charakteristikų santraukos, registracijos sąlygų, ženklinimo ir pakuotės  lapelio formas.Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 15:18:26