Naudingos nuorodos
Dėl farmakologinio budrumo paslaugų teikimo

Farmakologinio budrumo paslaugas teikiančių įmonių dėmesiui!


Siekiant pagerinti farmakologinio budrumo inspekcijų planavimą, prašytume Jus užpildyti šią anketą ir joje nurodyti, kuriems registruotojams Lietuvoje teikiate farmakologinio budrumo paslaugas bei pažymėti konkrečias teikiamas farmakologinio budrumo paslaugas (pvz., visa farmakologinio budrumo veikla ar tik NRV valdymas, QPPV paslaugos ir pan.) konkrečiam registruotojui.
 
Minėta informacija bus naudojama planuojant vaistinių preparatų registruotojų inspekcijas, siekiant išvengti pakartotinų tikrinimų tose pačiose farmakologinio budrumo paslaugas teikiančiose įmonėse.
  
Prašome pateiktą anketą užpildyti iki 2019 m. gruodžio 16 dienos ir atsiųsti el. paštu anketa.fb@vvkt.lt