Naudingos nuorodos
Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Effentora (fentanilis) 400 µg žandinės tabletės N28,  Paclitaxel EBEWE (paklitakselis) 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui  50 ml N1, Doxorubicin EBEWE (doksorubicino hidrochloridas) 2 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 5 ml N1 ir Druniler (febuksostatas) 80 mg plėvele dengtos tabletės N28 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.