Naudingos nuorodos
Klinikinių tyrimų užsakovų ir pareiškėjų dėmesiui! Pradėtas taikyti Klinikinių tyrimų reglamentas Nr. 536/2014

Šis Reglamentas supaprastins ir suvienodins paraiškų pateikimo tvarką bei paspartins leidimų išdavimo procesą Europos Sąjungoje (ES), taip pat paskatins užsakovus daugiau klinikinių tyrimų atlikti tiek ES, tiek ir Lietuvoje. Tikimasi, kad tai paspartins naujų inovatyvių vaistinių preparatų prieinamumą pacientams visoje ES.


Tuo tikslu buvo sukurta speciali svetainė, kurioje pateikiama visa svarbiausia informacija apie klinikinius tyrimus, jų vykdymą ir priežiūrą Europos Sąjungoje (ES) ir Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Šioje svetainėje tiek visuomenė, tiek tyrėjai bei užsakovai galės rasti visą informaciją apie atliekamus klinikinius tyrimus, kurių paraiškos buvo pateiktos pagal Reglamente nustatytą tvarką.