Naudingos nuorodos
Kokius dokumentus turi pateikti Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), įrašytas į Sąrašą, norėdamas patikslinti Sąrašo duomenis (pvz., vardą ir (ar) pavardę)?

Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), įrašytas į Sąrašą, ir norėdamas patikslinti Sąrašo duomenis, turi prisijungti prie el. licencijavimo sistemos „VAPRIS“ ir pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą patikslinti Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo duomenis;
  • pavardės (-ių) ir (ar) vardo (-ų) keitimo dokumento kopiją, jeigu jie neatitinka nurodytų pateiktuose dokumentuose;
  • Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybės kortelės (abiejų pusių) ar paso, ar kito Lietuvos Respublikoje išduoto dokumento, leidžiančio nuolat ar laikinai gyventi arba leidžiančio dirbti Lietuvos Respublikoje; ar Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečio asmens dokumento kopiją.

Jeigu teikiamas popierinis prašymas patikslinti Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo duomenis ir kiti atitinkami Taisyklėse nurodyti dokumentai, prašymas patikslinti Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo duomenis turi būti patvirtintas vaistininko padėjėjo (farmakotechniko), įrašyto į Sąrašą ir norinčio patikslinti Sąrašo duomenis, arba jo įgalioto atstovo parašu bei turi būti pateikiamos Taisyklėse nurodytų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro. Dokumentų kopijos taip pat gali būti patvirtintos įstaigos, kurioje dirba vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), įrašytas į Sąrašą. Šiuo atveju dokumente turi būti nurodoma žyma „Kopija tikra“ bei dokumento tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-13 16:14:21