Naudingos nuorodos
Informacija apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2016 metais

Bendrieji 2016 m. duomenys apie svarstytas klinikinių tyrimų paraiškas

2016 m. buvo suorganizuota 11 Klinikinių tyrimų tarybos (toliau – Tarybos) posėdžių. Tarybos sprendimų pagrindu priimti sprendimai dėl 76 prašymų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinių preparatų tyrimą Lietuvoje (72 – komerciniams tyrimams, 4 – akademiniams tyrimams atlikti). Tarybos posėdžių metu priimtų sprendimų pagrindu buvo išduoti leidimai atlikti 70 klinikinius vaistinių preparatų tyrimus Lietuvoje (4 atvejais klinikinių tyrimų užsakovai paraiškas atsiėmė iki galutinio Tarybos sprendimo priėmimo, 2 atvejais klinikinių tyrimų atlikimui nebuvo pritarta).

Klinikinių tyrimų paraiškų vertinimo savanoriškos harmonizavimo procedūros (VHP procedūros) metu svarstyta 17 klinikinių tyrimų paraiškų (1 VHP procedūros atveju VVKT atliko referentinės šalies funkcijas).
 

1 lentelė. 2016 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal klinikinių tyrimų (KT) fazes.

KT fazė

Pateiktų KT paraiškų skaičius

I fazė

3

I/III fazė

1

II fazė

13

II/III fazė

3

III fazė

55

IV fazė

1

Iš viso KT paraiškų:

76

 

 

Duomenys apie KT

 

2004 m.

 

2005 m.

 

2006 m.

 

2007 m.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

KT paraiškų skaičius

84

85

109

110

123

86

87

96

93

94

74

96

76

KT užsakovų skaičius

43

50

50

58

63

42

38

42

52

51

49

51

52

Tyrimų centrų skaičius

297

315

375

354

361

280

278

278

301

342

233

291

249

2 lentelė. Duomenys apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2004 – 2016 m.
 


3 lentelė. 2016 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal medicinos mokslo sritis.

Medicinos mokslo sritis

KT skaičius

Alergologija

1

Chirurgija

4

Dermatologija

2

Endokrinologija

6

Gastroenterologija

8

Hematologija

3

Infektologija

2

Kardiologija

5

Neurologija

5

Oftalmologija

3

Onkologija

7

Pediatrija

8

Psichiatrija

4

Pulmonologija

5

Reumatologija

11

Urologija

2

Iš viso paraiškų:

76

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-15 10:31:27