Naudingos nuorodos
Dvynių projektas Šiaurės Makedonijoje padėjo pagrindus tolimesniam bendradarbiavimui

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) kartu su Centrine projektų valdymo agentūra užbaigė ES finansuojamą Dvynių projektą „Medicininių produktų teisės aktų suderinimas su ES teisės aktais ir pajėgumų juos įgyvendinti plėtra“ Šiaurės Makedonijoje.


 Projekto metu pagal tarptautinius standartus ir gerąją farmacijos praktiką VVKT ekspertai įvertino Šiaurės Makedonijos Vaistų ir medicinos prietaisų agentūros (MALMED) veiklą bei pateikė rekomendacijų veiklai tobulinti ir gerinti, padėjo su ES teisės aktais suderinti nacionalinį farmacijos įstatymą, poįstatyminius teisės aktus ir veiklos procedūras.

Iš viso buvo VVKT ekspertai kartu su MALMED darbuotojais peržiūrėjo 26 Šiaurės Makedonijos Respublikos teisės aktus, 14 MALMED ekspertų Lietuvoje tobulino savo žinias vaistų vartojimo, jų stebėsenos sistemos, vaistinių preparatų registracijos, klinikinių tyrimų, farmacinės veiklos licencijavimo ir inspekcijų atlikimo srityse, kartu su Lietuvos vaistų kontrolės inspektoriais atliko 4 bendras inspekcijas.  

Projektas truko 10 mėnesių, jo biudžetas siekė 250 tūkst. eurų.

Baigiamojo projekto priežiūros komiteto susitikimo metu projekto vadovai dr. Gytis Andrulionis, VVKT viršininkas, ir Merjem Haxhihamza, MALMED Vaistų ir medicinos prietaisų informacijos skyriaus vedėja, kartu su MALMED direktore Visara Riza, Europos Sąjungos delegacijos Šiaurės Makedonijai ir Šiaurės Makedonijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovais pasidžiaugė veiksmingu visų institucijų bendradarbiavimu įgyvendinant projektą ir sutarė sėkmingo projekto pagrindu inicijuoti naujus projektus. Jie leistų sustiprinti ir toliau plėtoti pasiektus rezultatus, taip pat pagilinti Lietuvos ir Šiaurės Makedonijos vaistų reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir dalinimąsi žiniomis. Puikūs MALMED bei ES delegacijos Šiaurės Makedonijai atsiliepimai apie projekto įgyvendinimą taip pat padėjo pagrindus tolimesniam projektų vystymui Šiaurės Makedonijoje ir visame regione.

EK finansuojama Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus ir padeda joms suderinti teisės aktus pagal ES teisės aktų reikalavimus.