Naudingos nuorodos
Pratęstas Lietuvos įgyvendinamo Dvynių projekto Šiaurės Makedonijoje terminas

Europos Sąjungos (ES) delegacija Šiaurės Makedonijoje 2 mėnesiams pratęsė ES  finansuojamo Dvynių projekto (toliau - Projektas) terminą.


Primename, kad Projektą įgyvendina Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Projekto tikslas – padėti Šiaurės Makedonijos vaistų ir medicinos prietaisų agentūrai įgyvendinti ES acquis, t. y., suderinti šalies teisę vaistų ir medicinos prietaisų srityje su ES reikalavimais ir sustiprinti agentūros institucinius gebėjimus.
  
Projektas pratęstas tam, kad į jį būtų įtraukta papildoma veikla, skirta Šiaurės Makedonijos vaistinių preparatų ir farmacinės veiklos įstatymo projekto peržiūrai, taip pat kad būtų įgyvendintos kitos Projekto veiklos. Įgyvendinant Projekto veiklas, buvo pateiktos rekomendacijos dėl šiuo metu galiojančio Šiaurės Makedonijos Respublikos įstatymo dėl vaistų ir medicinos prietaisų bei šios srities poįstatyminių teisės aktų atitikties ES reikalavimams ir siūlymai dėl jų pakeitimo. Po rekomendacijų ir siūlymų pakeitimo, paaiškėjo, jog Šiaurės Makedonijos vaistų ir medicinos prietaisų agentūrai reikalinga papildoma ekspertinė pagalba įvertinti naują Vaistinių preparatų ir farmacinės veiklos įstatymo projektą, kuris bus teikiamas Šiaurės Makedonijos Parlamentui. Pratęsto Projekto laikotarpio metu šiai papildomai veiklai bus skiriamas ypatingas dėmesys. Projekto ekspertai vertins, ar tinkamai į minėtą įstatymo projektą yra perkelti ES reikalavimai bei ankstesnių veiklų metu pateiktos rekomendacijos ir siūlymai. Taip pat bus diskutuojama dėl galimų pereinamųjų laikotarpių tam tikrose srityse, dalinamasi Lietuvos Respublikos patirtimi pereinamųjų laikotarpių vaistų registracijos srityse ir įvertinamos galimos nesuderintų su ES teise nuostatų galiojimo teisinės bei praktinės pasekmės. Papildoma veikla įtraukta į Projektą iš sutaupytų Projekto lėšų bei dėl trumpesnių nei buvo planuota kitų veiklų įgyvendinimo terminų.
  
Pratęsto Projekto įgyvendinimo metu taip pat numatyta surengti kitų papildomų susitikimų bei surengti kelis pažintinius vizitus į Vilnių. Tai leis Makedonijos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros atstovams dar labiau pagilinti turimas ir Projekto metu jau įgytas žinias bei sustiprinti savo kompetencijas.
  
ES finansuojamas Dvynių projektas Šiaurės Makedonijoje pradėtas įgyvendinti 2019 m. gegužės mėn. Projekto vertė – 250 000 eurų.