Naudingos nuorodos
Dėl chlorokvino ir hidroksichlorokvino saugumo

Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC), įvertinęs visus turimus duomenis, patvirtinusius vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra chlorochino ar hidroksichlorochino, vartojimo ryšį su psichikos sutrikimų ir savižudiško elgesio rizika, rekomendavo atnaujinti šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus.


Minėta peržiūra buvo pradėta 2020 m. gegužės mėn. Ispanijos vaistų agentūros (AEMPS) iniciatyva, pranešusiai EVA apie šešis psichikos sutrikimų atvejus COVID-19 liga sergantiems pacientams, kuriems buvo skiriamos didesnės nei leistinos hidroksichlorokvino dozės. Europos Sąjungoje chlorokvinas ir hidroksichlorokvinas yra skirti tam tikroms autoimuninėms ligoms (tokioms kaip reumatoidinis artritas ir vilkligė) gydyti, taip pat maliarijos profilaktikai ir gydymui. Šie vaistai nėra skirti  COVID-19 ligai gydyti, tačiau abu jie buvo skiriami šia liga sergantiems pacientams ne pagal patvirtintas indikacijas. Didelės apimties atsitiktinių imčių klinikiniuose tyrimų duomenys neparodė chlorokvino ir hidroksichlorokvino teigiamo poveikio gydant COVID-19 liga sergančius pacientus.

EVA, atsižvelgdama į chlorokvino ir hidroksichlorokvino vartojimą COVID-19 pandemijos metu, 2020 m. balandžio ir gegužės mėn. priminė sveikatos priežiūros specialistams apie šių vaistų keliamą riziką. Jau yra žinoma, kad chlorokvinas ir hidroksichlorokvinas, net ir vartojami leistinomis dozėmis pagal patvirtintas indikacijas, gali sukelti plataus spektro psichikos sutrikimus. Psichoziniai sutrikimai ir savižudiškas elgesys,  kaip retas šalutinis poveikis ar kurių dažnis nežinomas, yra nurodyti kai kurių chlorokvino ar hidroksichlorokvino turinčių vaistų informaciniuose dokumentuose.

Duomenų peržiūra patvirtino, kad psichikos sutrikimai pasireiškia ir kartais gali būti sunkūs tiek pacientams, turintiems psichikos sutrikimų, tiek ir jų neturintiems. Remiantis turimais duomenimis, duomenų analizė parodė, kad hidroksichlorokvino šalutinis poveikis gali pasireikšti per pirmąjį mėnesį nuo gydymo pradžios. Vertinant chlorokvino poveikį duomenų nebuvo pakankamai, kad būtų galima nustatyti aiškų simptomų pasireiškimo terminą.

PRAC rekomenduoja atnaujinti šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, kad sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai būtų geriau informuojami apie savižudiško elgesio ir psichikos sutrikimų riziką.

Pacientai, vartojantys vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra chlorokvino ar hidroksichlorokvino, kuriems pasireiškia psichikos sutrikimų (pvz., neracionalios mintys, nerimas, haliucinacijos, sumišimas ar depresija, įskaitant mintis apie savęs žalojimą ar savižudybę), arba aplinkiniai asmenys, pastebėję šiuos šalutinius reiškinius, nedelsiant turėti kreiptis į gydytoją.

Daugiau informacijos žr. čia.