Naudingos nuorodos
Informacija apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2012 metais

Bendrieji 2012 m. duomenys apie svarstytas klinikinių tyrimų paraiškas
 

2012 m. buvo organizuota 11 Klinikinių tyrimų tarybos (toliau – Tarybos) posėdžių. Iš viso juose apsvarstyti 93 prašymai išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinių preparatų tyrimą Lietuvoje (91 – komerciniams tyrimams, 2 – akademiniams tyrimams atlikti). Tarybos posėdžių metu priimtų sprendimų pagrindu buvo išduoti leidimai atlikti 75 klinikinius vaistinių preparatų tyrimus Lietuvoje (3 klinikinių tyrimų atlikimui nebuvo pritarta; 15 atvejų klinikinių tyrimų užsakovai paraiškas atsiėmė iki galutinio Tarybos sprendimo priėmimo).
   
  
1 lentelė. 2012 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal klinikinių tyrimų (KT) fazes:

KT fazė Pateiktų KT paraiškų skaičius  
I fazė 7
I/II fazė 2
II fazė 25
III fazė 56
IV fazė 3
Iš viso KT paraiškų:     93

 
 
2 lentelė. Duomenys apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2004 – 2012 m.

Duomenys apie KT 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.
KT paraiškų skaičius 84 85 109 110 123 86 87 96 93
KT užsakovų skaičius 43 50 50 58 63 42 38 42 52
Tyrimų centrų skaičius 297 315 375 354 361 280 278 278 301

     
 
3 lentelė. 2012 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal tyrėjų specialybę.

Tyrėjų specialybė  KT skaičius
Alergologija 3
Chirurgija
Dermatologija 1
Endokrinologija 15 
Gastroenterologija 7
Ginekologija
Hematologija
Kardiologija
Nefrologija 1
Neurologija
Onkologija
Pediatrija
Psichiatrija 5
Pulmonologija 7
Reumatologija 11
Urologija

 

 


  

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-22 10:28:33