Naudingos nuorodos
4. Farmakologinis budrumas

4.1. Dėl sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujama reakciją (ĮNR) pateikimo tvarkos aprašo, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formos ir paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formos patvirtinimo (Įsakymas)
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/V-185/2013-02-20/Įsigalioja 2013-03-01/Valstybės žinios, 2013, Nr. 22-1091)

4.2. Pranešimų apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vaistą formos 37.5 Kb (Forma)
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/V-185/2013-02-20/Įsigalioja 2013-01-01/Valstybės žinios, 2013, Nr. 22-1091)

4.3. Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2014 m. vasario 4 d. įsakymo Nr.(1.4)1A-107 „Dėl reikalavimų vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo farmakologinio budrumo sistemai aprašo patvirtinimo" (Įsakymas)
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/(1.4)1A-107/2014-02-04/Įsigalioja nuo 2014-05-01)

4.4. Dėl pritarimo atlikti poregistracinį vaistinio preparato saugumo tyrimą išdavimo tvarkos aprašo, paraiškos gauti pritarimą atlikti poregistracinį vaistinio preparato saugumo tyrimą formos, pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas siuntimo į „Eudravigilance“ duomenų bazę ir vaistinių preparatų, įregistruotų iki 2012 m. liepos 21 d. arba įregistruotų tik Lietuvos Respublikoje, periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų teikimo Europos vaistų agentūrai tvarkos aprašo, valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skelbtinos informacijos, susijusios su farmakologiniu budrumu, sąrašo patvirtinimo (VVKT įsakymas)
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/V-367/2013-04-11/Įsigalioja nuo 2013-04-25/Valstybės žinios, 2013, Nr.42-2072)

4.5. Paraiška gauti pritarimą atlikti poregistracinį vaistinio preparato saugumo tyrimą (Paraiškos forma)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-367)
 
4.6. Dėl Farmakologinio budrumo patikrinimų taisyklių patvirtinimo (Įsakymas)
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-1323/2010-12-07/Įsigalioja nuo 2010-12-12/Valstybės žinios, 2010, Nr.145-7475)
     

Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-20 13:22:33