Naudingos nuorodos
VVKT primena: vykdant vaistų saugumo stebėseną, ypač svarbūs pranešimai apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistus

2003 pranešimai apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistus  – tiek Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) jų gavo praėjusiais, 2022 metais.

VVKT vykdo nuolatinę vaistų saugumo stebėseną. Pagrindinis būdas, leidžiantis stebėti vaistų saugumą bei užtikrinti pacientų gydymą veiksmingais ir saugiais vaistais – tai pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas (ĮNR) į juos rinkimas ir vertinimas. Duomenys apie ĮNR yra renkami iš pacientų bei sveikatos priežiūros specialistų, pranešti apie pastebėtas ĮNR taip pat yra įpareigoti ir vaistų registruotojai.

2022 metais bendras gautų pranešimų skaičius dėl patirtų nepageidaujamų reakcijų į vaistus, įskaitant ir vakcinas, buvo pakankamai  didelis – tai 2003 ĮNR pranešimai. Didžiąją dalį gautų pranešimų, t. y., 61 proc., vis dar sudarė pranešimai apie vakcinų nuo COVID-19 ligos sukeltas nepageidaujamas reakcijas. Atitinkamai 39 proc. ĮNR pranešimų buvo gauti apie vaistus ir kitas vakcinas.

Vertinant paskutinių trejų metų laikotarpiu gautus pranešimus apie ĮNR į vaistus (išskyrus pranešimus dėl vakcinų nuo COVID-19 ligos), matyti kad jų kasmet po truputį mažėja. 2020 metais ĮNR pranešimų skaičius buvo 1338, 2021 metais gautas 801 pranešimas apie ĮNR į vaistus, o 2022 metais – 778 ĮNR pranešimai. Bendras pranešimų skaičius 2022 metais, lyginant su 2021 metais, sumažėjo 380 procentais, t. y., 5606 pranešimais. Kodėl taip nutiko paaiškinti paprasta – 2021 metais buvo gautas itin didelis pranešimų apie ĮNR į vakcinas nuo COVID-19 ligos skaičius dėl tuo metu vykusios aktyvios vakcinacijos. 2022 metais vakcinacijos apimtys sumažėjo, todėl atitinkamai sumažėjo ir  bendras VVKT gautų pranešimų apie ĮNR skaičius.

2022 metais daugiausiai pranešimų pateikė pacientai (930 pranešimų), kiek mažiau sveikatos priežiūros specialistai (679 pranešimai) bei vaistinių preparatų registruotojai (390 pranešimai). Mažiausiai ĮNR pranešimų pateikė vaistininkai (4 pranešimai). Lyginant su 2021 metais, 2022 metais taip pat vyrauja pacientų teikiami ĮNR pranešimai.  

2022 metais iš viso buvo gauti 358 ĮNR pranešimai apie sunkias ir  1645 pranešimai – apie nesunkias nepageidaujamas reakcijas. Daugiausiai nepageidaujamų reakcijų sukėlė vaistai, priklausantys sistemiškai veikiančių priešinfekcinių bei antinavikinių ir imunomoduliacinių vaistų grupėms.

Didžiąją dalį 2022 metais gautų pranešimų sudarė spontaniniai ĮNR pranešimai, t. y., 1900 pranešimų. Literatūros šaltinių duomenimis yra paremti 65 gauti pranešimai, tuo tarpu 38 ĮNR pranešimai yra iš vykdomų vaistinių preparatų tyrimų.   

Apibendrinant gautus pranešimus apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, galima teigti, kad 2022 metais didžioji dalis pranešimų vis dar buvo susijusi su  skiepijimu vakcinomis nuo COVID-19 ligos. Kitų analizuojamų rodiklių tendencijos išlieka panašios kaip ir ankstesniais metais.

VVKT atkreipia dėmesį, kad kiekvieno ĮNR pranešimo duomenų vertinimas yra individualus.  Įtariamos nepageidaujamos reakcijos priežastinis ryšys vertinamas pagal tam tikrus, Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytus, kriterijus. Ypač svarbūs įtariamos nepageidaujamos reakcijos patvirtinimui ir įvertinimui medicininiai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta kokiomis  ligomis asmuo serga, kokius vaistinius preparatus vartoja, kokie medicininiai tyrimai pastaruoju metu buvo jam atlikti bei kita svarbi medicininė informacija.

VVKT taip pat primena, kad sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai, slaugytojai) gavę informacijos apie įtariamą nepageidaujamą reakciją, kiek galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo įtariamos nepageidaujamos reakcijos į vaistą atsiradimo ir (ar) informacijos apie tai gavimo dienos, turi pateikti VVKT Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimą apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formą. Pranešti galima:

Šalutinį vaistų poveikį gali registruoti ir patys pacientai. Pranešimą galima pateikti šiais būdais:

Pateikiant ĮNR pranešimus, esant galimybei, svarbu pridėti ir medicininius dokumentus, kurie gali būti reikšmingi pagrindžiant įtariamos nepageidaujamos reakcijos priežastinį ryšį su vartotu vaistu.  

VVKT prašo pateikti tik kontaktinę informaciją, kad reikalui esant, būtų galima susisiekti. Visi pranešime pateikti duomenys yra saugūs ir konfidencialūs. Jei pacientas nenori pranešimo apie patirtą ĮNR pateikti pats, gali paprašyti, kad tai už jį padarytų kitas asmuo, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros specialistas ar vaistininkas. Tačiau VVKT būtina žinoti asmens, patyrusio ĮNR, amžių ir lytį, nes ši informacija yra svarbi tiriant ir vertinant veiksnius, dėl kurių kai kurie pacientai gali patirti tam tikras ĮNR.

Dėkojame visiems, pateikusiems pranešimus apie patirtas ĮNR į vaistus bei raginame ir toliau išlikti aktyviems. Visi kartu prisidėkime prie vaistų saugumo.