Naudingos nuorodos
Konsultavimas telefonu

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus dėl geresnių verslo aplinkos sąlygų kūrimo ir pažangių veiklos metodų diegimo, siekiant užtikrinti vienodą teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimą, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos specialistai konsultuoja telefonu (8~5 205 32 43) teikiamų viešųjų paslaugų bei vykdomų priežiūros funkcijų klausimais. Konsultacijos bus įrašomos, o atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus - skelbiami VVKT interneto svetainėje.
Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-14 09:26:55