Naudingos nuorodos
6. Vaistinių preparatų reklamos kontrolė

6.1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Įstatymas)
(Lietuvos Respublikos Seimas/VIII-1871/2000-07-18/Valstybės žinios, 2000 Nr.64-1937)

6.2. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (Įstatymas)
(Lietuvos Respublikos Seimas/VIII-1099/2003-07-04/Aktuali nuo 2003-07-04 iki 2004-04-30)

6.3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Įstatymas)
(Lietuvos Respublikos Seimas/X-752/2006-07-11/Įsigalioja nuo 2006-09-01/Valstybės žinios, 2006 Nr.82-3254)

6.4. Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo(Įsakymas)
(Sveikatos apsaugos ministerija/V-1128/2006-12-28/Įsigalioja 2007-01-07/Valstybės žinios, 2007 Nr.2-98)

6.5. Dėl informacijos apie išlaidas skirtas reklaminiams ir profesiniams (moksliniams) renginiams ir juose dalyvaujantiems sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo(Įsakymas)
(Sveikatos apsaugos ministerija/V-1037/2006-12-08/Įsigalioja nuo 2006-12-17/Valstybės žinios, 2006, Nr.137-5236)

6.6. Paraiškos įrašyti leidinį į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą forma(Forma)

6.7. Dėl vaistinio preparato reklamos ekspertizės paraiškos formos ir vaistinio preparato reklamos ekspertizės pažymos formos patvirtinimo (Įsakymas)  (Forma, patvirtinta 2015 m. rugpjūčio 18 d. VVKT viršininko įsakymu Nr. (1.72E)1A-9052015-08-19)
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-872/2007-07-25/Įsigalioja nuo 2007-08-01/Valstybės žinios, 2007, Nr.85-3443)
 
6.8. Dėl paraiškos įrašyti interneto svetainę į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą formos patvirtinimo (Įsakymas) (Forma)
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-429/2011-05-06/Įsigalioja nuo 2011-05-13/Valstybės žinios, 2011, Nr.57-2740)
 
 
 
 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-08-19 16:24:11