Naudingos nuorodos
Praneškite apie įtariamą šalutinį vartojamų vaistų poveikį

Pacientams, kuriems yra patvirtinta ar įtariama COVID-19 liga, ir šiuos pacientus gydantiems sveikatos priežiūros specialistams PRIMENAME, jog būtina pranešti apie įtariamą šalutinį poveikį, pasireiškiantį vartojant vaistus. Būtina pranešti apie:


-      vaistų, kuriuos pacientai gali vartoti COVID-19 ligai gydyti ne pagal patvirtintas indikacijas, sukeliamą šalutinį poveikį,

-      vaistų, kuriuos pacientai vartoja lėtinėms anksčiau nustatytoms ligoms gydyti sukeliamą šalutinį poveikį.

Atkreipiame pacientų dėmesį: šiuo metu pasaulyje nėra vaistų, kurie galėtų būti vartojami COVID-19 infekcijos profilaktikai ar gydymui. COVID-19 ligos atveju vaistai turėtų būti naudojami tik klinikinių tyrimų metu arba laikantis nacionaliniu lygiu suderintų gydymo protokolų.

Pacientus ir sveikatos priežiūros specialistus apie įtariamą šalutinį poveikį prašome pranešti tiesiogiai VVKT. Pacientai taip pat gali pranešti apie šalutinį poveikį savo gydytojui, slaugytojai ar vaistininkui, kurie perduos šią informaciją VVKT.

Patogiausia apie įtariamą šalutinį poveikį pranešti tiesiogiai internetu aktyvuojant nuorodą https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrvSpecialist. Tereikia specialioje formoje užregistruoti pasireiškusį šalutinį poveikį (rekomenduojame formas pildyti naudojant Google Chrome naršyklę).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad sveikatos priežiūros specialistas, pildydamas šią formą, turi pateikti informaciją, kokia indikacija buvo vartotas vaistas (pvz., jeigu vaistas buvo vartotas COVID-19 ligai gydyti, tokia informacija ir turėtų būti pateikta formos skiltyje „Indikacijos“).

Pranešant apie šalutinį poveikį prašome pateikti šią informaciją:

• informacija apie šalutinį poveikį patyrusį asmenį: koks jo amžius ir lytis;

• ar infekcija buvo patvirtinta tyrimais ar ji pagrįsta tik klinikiniais simptomais;

• šalutinio poveikio aprašymas;

• vaisto, įtariamai sukėlusio šalutinį poveikį, pavadinimas (prekinis pavadinimas bei veiklioji medžiaga);

• vaisto dozė ir gydymo trukmė;

• vaisto serijos numeris (nurodytas ant pakuotės);

• bet kokie kiti vaistai, kurie buvo vartojami maždaug tuo pačiu metu (būtina paminėti ir nereceptinius vaistus, vaistažoles ar kontraceptikus);

• bet kuri kita sveikatos būklė, pasireiškusi šalutinį poveikį patyrusiam asmeniui.

Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) ir nacionalinės kompetentingos institucijos atidžiai stebi situaciją ir sustiprino vaistų, vartojamų COVID-19 ligai gydyti, saugumo stebėseną, kad prireikus būtų galima nedelsiant imtis atitinkamų veiksmų.

Kilus klausimams dėl formos pildymo, visada galite susiekti tel. 8-620-86735, 8-670-24219,  8-683-13116  arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia: