Naudingos nuorodos
Dėl 2020 m. vasario 28 d. Europos Komisijos sprendimo

2020 m. vasario 28 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos pramipeksolio, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.
 
Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl papildomų įspėjimų, susijusių su dopamino agonistų nutraukimo sindromo rizika,  nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.
 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
  
Sprendimo priedus žr. čia.Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-13 15:02:52