Naudingos nuorodos
Skundo dėl Tarnybos veiklos pateikimas

Jeigu esate nepatenkinti Tarnybos darbuotojų darbu, Tarnybos veikla bei jos teikiamomis paslaugomis ir manote, kad dėl Tarnybos veiklos buvo pažeistos Jūsų teisės ar teisėti interesai, atsisiųskite ir užpildykite skundo pateikimo formą, pasirašykite ją ir pateikite Tarnybos raštinei Jums patogiausiu būdu:

  • adresu - Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Žirmūnų g.139A, Vilnius;
  • faksu: +370 5 263 9265;
  • el. paštu: vvkt@vvkt.lt (skenuotą variantą);
  • arba pristatykite į 35 kabinetą aukščiau nurodytu adresu.

Gauti skundai dėl Tarnybos veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų yra nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiuoju skirsniu „Administracinė procedūra“.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 3 punktu skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, Tarnybos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami.

Dėkojame, kad padedate mums išsiaiškinti ir šalinti esamas problemas, kad dalyvaujate mūsų Tarnybos veiklos gerinime.
 

Skundo pateikimo forma (atsisiųsti)
 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-05 10:48:56