Naudingos nuorodos
Informacija apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2014 metais
Bendrieji 2014 m. duomenys apie svarstytas klinikinių tyrimų paraiškas

2014 m. buvo organizuota 11 Klinikinių tyrimų tarybos (toliau – Tarybos) posėdžių. Iš viso juose apsvarstyti 74 prašymai išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinių preparatų tyrimą Lietuvoje (71 – komerciniams tyrimams, 3 – akademiniams tyrimams atlikti). Tarybos posėdžių metu priimtų sprendimų pagrindu buvo išduoti leidimai atlikti 61 klinikinį vaistinių preparatų tyrimą Lietuvoje (3 klinikinių tyrimų atlikimui nebuvo pritarta; 10 atvejų klinikinių tyrimų užsakovai paraiškas atsiėmė iki galutinio Tarybos sprendimo priėmimo).

 

1 lentelė. 2014 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal klinikinių tyrimų (KT) fazes. 

KT fazė

Pateiktų KT paraiškų skaičius

I fazė

0

II fazė

8

II/III fazė

3

III fazė

58

III/IV fazė

1

IV fazė

4

Iš viso KT paraiškų:

74

 

2 lentelė. Duomenys apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2004 – 2014 m.

Duomenys apie KT

 

2004 m.

 

2005 m.

 

2006 m.

 

2007 m.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

KT paraiškų skaičius

84

85

109

110

123

86

87

96

93

94

74

KT užsakovų skaičius

43

50

50

58

63

42

38

42

52

51

49

Tyrimų centrų skaičius

297

315

375

354

361

280

278

278

301

342

233


 

3 lentelė. 2014 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal tyrėjų specialybę.

Tyrėjų specialybė

KT skaičius

Alergologija

1

Chirurgija

2

Dermatologija

1

Endokrinologija

7

Gastroenterologija

12

Ginekologija

1

Hematologija

6

Infektologija

6

Kardiologija

6

Nefrologija

3

Neurologija

6

Onkologija

8

Psichiatrija

4

Pulmonologija

3

Reumatologija

7

Urologija

1

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-03-23 10:15:40