Naudingos nuorodos
Sveikatos technologijų vertinimas

 
Pateiktų vaistinių preparatų paraiškų informacija. Atsisiųsti.

Pateiktų medicinos pagalbos priemonių paraiškų informacija. Atsisiųsti.

Nauja vaistų kompensavimo tvarka – Quo vadis?

Sveikatos technologijų vertinimas – kas tai?

Sveikatos technologijų vertinimas  (angl. Health Technology Assessment, HTA) – tai tarpdisciplininė mokslo sritis, vertinanti technologijas, kurios yra naudojamos sveikatos priežiūrai, ligoms gydyti bei jų prevencijai užtikrinti. Be vaistų sveikatos technologijoms taip pat yra priskiriami ir įvairūs diagnostikos, gydymo, medicininių intervencijų, reabilitacijos bei prevencijos būdai. Naujų vaistų vertinimas sudaro apie du trečdalius visų atliekamų vertinimų.

 

Kodėl reikalingas sveikatos technologijų vertinimas?

Nė viena pasaulio šalis neturi neribotų ir pakankamų išteklių sveikatos apsaugai finansuoti.

Todėl esminis kiekvienos šalies sveikatos technologijų vertinimo tikslas – sudaryti prielaidas kuo racionaliau panaudoti turimus resursus (ypač finansinius), t. y., siekti, kad vaistų kompensavimui panaudotos lėšos padėtų sukurti kuo daugiau naudos visų pacientų sveikatai.

Skirtingai nuo naujo vaisto vertinimo jo registravimo metu, kai iš esmės siekiama įvertinti, ar vaisto naudojimas yra labiau naudingas negu pavojingas sveikatai, sveikatos technologijų vertinimu siekiama objektyviai išanalizuoti informaciją, kuri, be kitų svarbių klausimų, atsako ir į klausimą apie tai, kiek daug naujas vaistas yra efektyvesnis ir saugesnis, lyginant jį su jau esamu gydymu, ir kiek daugiau resursų reikės panaudoti pakeitus esamą gydymo būdą naujuoju. Kitaip tariant, koks yra sukuriamos papildomos naudos sveikatai bei papildomų išlaidų santykis. Būtent ši vertinimo išraiška ir sudaro prielaidą palyginti tarpusavyje ne tik skirtingus tos pačios ligos gydymus, bet ir skirtingų ligų ar skirtingų sveikatos technologijų (pvz. profilaktinės ligos patikros programos ir ligos gydymo) kaštų naudingumą. 

 

Nuo kada vaistai Lietuvoje vertinami pagal naują tvarką?

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja Farmacijos įstatymo pakeitimai, kurie numato, kad Komisijai, kuri atsakinga už naujų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įtraukimą į kompensavimo sąrašus, bus pateikiama vieninga ir vientisa informacija apie įvertintą paraišką  kompensuoti vaistus. Išsamų klinikinį ir ekonominį vaistų vertinimą sveikatos apsaugos ministro pavedimu įpareigota atlikti Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT).

Tačiau įsigalioję Farmacijos įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimai numato pereinamąjį laikotarpį, kurio metu Tarnyboje gautos paraiškos įrašyti vaistą į kompensavimo sąrašą, nuo 2019 m. liepos 13 d. iki 2020 m. sausio 1 d. bus vertinamos tiek pagal seną, tiek pagal naują paraiškų vertinimo tvarkas. Kitaip tariant, vaistai bus vertinami, atsižvelgiant į jų terapinę vertę, taip pat bus atliekamas ir jų ekonominis vertinimas.

 

Kaip būtent nuo šiol bus vertinama naujų vaistų atnešama nauda?

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusi vertinimo sistema nuo dabar esančios skirsis tuo, kad bus įvertinama ne tik, ar vaistas veiksmingas medicininiu požiūriu, bet ir  tai, kokie yra su naujuoju gydymu susijusių kaštų pokyčiai. VVKT specialistai išanalizuos ir įvertins, kiek „kainuoja“ gydymo nauju vaistu sukuriami kokybiški gyvenimo metai, atsižvelgiant į sukuriamos papildomos naudos dydį (ilgesnis ir/ar kokybiškesnis gyvenimas), bei į tai, koks yra gydymo nauju vaistu poveikis hospitalizacijoms dėl ligos, taip pat, koks yra poveikis kitų sudėtingų ir brangių gydymo metodų poreikiui. Tai ypač svarbu, norint užtikrinti, kad į kompensavimą būtų įtraukiami patys efektyviausi ir pacientams reikalingiausi vaistai.

Naujų vaistų vertinimas taps tikslesnis, aiškesnis, paprastesnis ir efektyvesnis. Be to, sutrumpės ir pats vaistų vertinimo procesas.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-10 19:56:34