Naudingos nuorodos
Juridinių asmenų, turinčių leidimus teikti vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba, dėmesiui

Vadovaujantis 2020 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo Nr. V-646 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų užsienio kalba paženklintomis pakuotėmis ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, išpardavimo“, 1 punktu prašome vaistinių preparatų registruotojų ar jų įgaliotų atstovų, vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojų ir didmeninio platinimo licencijos turėtojų iki 2020 m. balandžio 3 d. 12 val.


Tarnybai pateikti informaciją apie kompensuojamųjų vaistinių preparatų, įrašytų į 2020 m. I ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, dėl kurių buvo išduoti VVKT leidimai laikinai leisti tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, neišparduotas atsargas. Jūsų patogumui parengėme šabloną ataskaitos pateikimui. Užpildytą formą prašome iki  2020 m. balandžio 3 d. 12 val. siųsti el. paštu renatatomasevic@vvkt.lt.