Naudingos nuorodos
Informacija apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2013 metais

Bendrieji 2013 m. duomenys apie svarstytas klinikinių tyrimų paraiškas


2013 m. buvo organizuota 11 Klinikinių tyrimų tarybos (toliau – Tarybos) posėdžių. Iš viso juose apsvarstyti 94 prašymai išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinių preparatų tyrimą Lietuvoje (93 – komerciniams tyrimams, 1 – akademiniam tyrimui atlikti). Tarybos posėdžių metu priimtų sprendimų pagrindu buvo išduoti leidimai atlikti 88 klinikinius vaistinių preparatų tyrimus Lietuvoje (3 klinikinių tyrimų atlikimui nebuvo pritarta; 3 atvejais klinikinių tyrimų užsakovai paraiškas atsiėmė iki galutinio Tarybos sprendimo priėmimo).

1 lentelė. 2013 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal klinikinių tyrimų (KT) fazes.

 

KT fazė

Pateiktų KT paraiškų skaičius

I fazė

4

II fazė

14

II/III fazė

4

III fazė

69

IV fazė

3

Iš viso KT paraiškų:

94 


2 lentelė. Duomenys apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2004 – 2013 m.  

Duomenys apie KT

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

KT paraiškų skaičius

84

85

109

110

123

86

87

96

93

94

KT užsakovų skaičius

43

50

50

58

63

42

38

42

52

51

Tyrimų centrų skaičius

297

315

375

354

361

280

278

278

301

342

 
 
 

3 lentelė. 2013 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal tyrėjų specialybę. 

Tyrėjų specialybė

KT skaičius

Alergologija

1

Chirurgija

7

Dermatologija

3

Endokrinologija

9

Gastroenterologija

5

Hematologija

10

Infektologija

2

Kardiologija

11

Nefrologija

2

Neurologija

8

Oftalmologija

2

Onkologija

6

Pediatrija

2

Psichiatrija

3

Pulmonologija 6
Reumatologija 14 
Urologija

  

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-22 10:26:32