Naudingos nuorodos
Vaistų registracija

1. Informacija apie vaistinius preparatus
 
2. Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai
 
3. Išbraukiami vaistiniai preparatai
  
4. Vaistiniai preparatai, kuriems sustabdytas registracijos galiojimas
    
5. Leidimų laikinai tiekti Lietuvos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba sąrašas


 

1. Informacija apie vaistinius preparatus  

Vaistas (vaistinis preparatas) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, nes atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.

Lietuvos Respublikos rinkai vaistiniai preparatai gali būti tiekiami tik tuomet, kai jie yra registruoti Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre arba įrašyti į Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą.

Norint įsitikinti, ar vaistinis preparatas yra registruotas Lietuvoje, reikia atlikti  PAIEŠKĄ. Atliekant paiešką Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, paieškos laukelyje atitinkamai nurodomas arba vaistinio preparato pavadinimas, arba vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, arba registracijos pažymėjimo numeris, arba registruotojas. Priklausomai nuo paieškos duomenis galima nurodyti viename arba keliuose laukeliuose. Taip pat nebūtina suvesti pilną pavadinimą – galima nurodyti tik jo dalį. Naujausios redakcijos vaistinio preparato informaciniai dokumentai, t. y. registracijos pažymėjimo priedai (preparato charakteristikų santrauka, registracijos sąlygos, ženklinimas, pakuotės lapelis) yra skelbiami skiltyje „Dokumentai“. Išsamesnės informacijos galima ieškoti pasitelkus išplėstinę paiešką.

Vaistiniai preparatai, kurie Europos Komisijos sprendimu registruojami visose Europos Sąjungos valstybėse, yra registruoti Bendrijos vaistinių preparatų registre. Šiame registre vaistinio preparato galima ieškoti pagal abėcėlės tvarka surašytus vaistinių preparatų pavadinimus arba pagal registracijos numerį. Radę ieškomą vaistinį preparatą, galite susipažinti su registracijos pažymėjimo priedais bei kita naudinga informacija.

Aukščiau minėtuose registruose nėra registruojami ekstemporalūs vaistiniai preparatai (t. y. gamybinėje vaistinėje pavieniam pacientui pagal gydytojo receptą ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos užsakymą pagaminti vaistiniai preparatai (kartiniai vaistiniai preparatai) ar pagal vaistinio preparato aprašą pagaminti vaistiniai preparatai (aprašiniai vaistiniai preparatai)).

Taip pat registravimo reikalavimai netaikomi radiofarmaciniams preparatams, kuriuos pagal gamintojo nurodymus iš registruotų radionuklidų generatorių, radionuklidų rinkinių ar radionuklidų pirmtakų prieš vartojimą ruošia sveikatos priežiūros įstaiga, turinti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją, vartojimui toje įstaigoje.

Farmacijos įstatymu nustatyti vaistinio preparato registravimo, gamybos, didmeninio platinimo, reklamos ir farmakologinio budrumo reikalavimai netaikomi:

  • tarpiniams produktams, kurie skirti perdirbti juridiniuose asmenyse, turinčiuose šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą gamybos licenciją;
  • užplombuotiems radionuklidams;
  • neskirstytam į sudėtines dalis žmogaus kraujui, plazmai ar kraujo ląstelėms, išskyrus pramoninį procesą apimančiu metodu paruoštą plazmą.

Išsamesnė informacija apie vaistinius preparatus ir jų vartojimą teikiama telefonais (8~800) 73568, (8~5) 269 13 20.

 


2. Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai

Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2018 m.
Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2017 m.

Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2016 m.

Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2015 m.

Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2014 m.

Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2013 m.
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2012 m. 
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2011 m.
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2010 m.  
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2006-2009 m. 


 

3. Išbraukiami vaistiniai preparatai

Informacija apie 2018 m. išbrauktus vaistinius preparatus
Informacija apie 2017 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2016 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2015 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2014 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2013 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2012 m. išbrauktus vaistinius preparatus
Informacija apie 2011 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2010 m. išbrauktus vaistinius preparatus
Informacija apie 2007-2009 m. išbrauktus vaistinius preparatus

 


 
4. Vaistiniai preparatai, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimo galiojimas

Informacija apie vaistinius preparatus, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimų galiojimas Viršininko 2018-02-26 įsakymu
Informacija apie vaistinius preparatus, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimų galiojimas Viršininko 2018-01-25 įsakymu

Informacija apie vaistinius preparatus, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimų galiojimas Viršininko 2013-12-20 įsakymu

 

 


    

 5. Leidimų laikinai tiekti Lietuvos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba sąrašas  
 

Šiame sąraše rasite informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2012, Nr. 135-6865) 8 straipsnio 16 dalimi ir Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-698 (Žin., 2013, Nr. 77-3913), yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba.  

Leidimo turėtojo pavadinimas

 

Vaistinio preparato pavadinimas, serijos numeris, kiekis

 

Leidimo galiojimo terminas

 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymo, kuriuo suteiktas leidimas, data ir numeris

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Menveo, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Meningokokkiryhmät A, C, W135 ja Y, konjugoitu rokote; Menveo pulver och lösning till injektionsvätska, lösning Vaccin mot grupp A-, C-, W135- och Y-meningokockinfektion, konjugerat

Nr. M16137, kiekis - 4000 pak.
2018 m. spalio 31 d. 2017 m. lapkričio 6 d. Nr. V-1266
UAB „Roche Lietuva“
Zelboraf 240 mg comprimés pelliculés

Nr. M1211M4, kiekis – 400 pak.
2018 m. gruodžio 30 d. 2018 m. vasario 21 d. Nr. V-205
UAB „Roche Lietuva“ Tamiflu 75 mg hard capsules

Nr. F0222B03, kiekis – 10 000 pak. ir kiekis – 7 571 pak.
2018 m. gruodžio 30 d. 2018 m. vasario 21 d. Nr. V-206
2018 m. kovo 7 d. Nr. V-263
UAB „Roche Lietuva“   Tamiflu 75 mg hard capsules

Nr. F0222B53, kiekis – 10 000 pak.
2019 m. kovo 30 d. 2018 m. balandžio 9 d. Nr. V-391
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation

Nr. 802660, kiekis - 100 pak.
2019 m. balandžio 15 d. 2018 m. gegužės 3 d. Nr. V-536
UAB „Morfėjus“

Salofalk 4g/60ml Rectal suspension

Nr. 17B32, kiekis – 297 pak.

2019 m. vasario 1 d. 2018 m. gegužės 9 d. Nr. V-557
UAB „Amicus Pharma“ 

OPDIVO 10 mg/mL concentrate for solution for infusion

Nr. AAW8429, kiekis – 61 pak.
Nr. AAX2960, kiekis - 170 pak.

2018 m. rugpjūčio 31 d. - serijos Nr. AAW8429

2019 m. kovo 31 d. - serijos Nr. AAX2960
2018 m. birželio 22 d. Nr. V-723
UAB „PharmaSwiss“ Yellox 0,9 mg/ml oogdruppels, oplossing

Nr. 918, kiekis –10 000 pak.
2019 m. vasario 28 d. 2018 m. liepos 25 d. Nr. (1.4)1A-914
UAB „PharmaSwiss“  Mysimba 8 mg/90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid, таблетки с удължено освобождаване (pailginto atpalaidavimo tabletės) 2019 m. vasario 28 d. 2018 m. rugsėjo 12 d. Nr. (1.4)1A-1133
UAB „PharmaSwiss“  Mysimba 8 mg/90 mg comprimate cu eliberare prelungită (pailginto atpalaidavimo tabletės) 2019 m. vasario 28 d. 2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. (1.4)1A-1193
Orion Corporation, Suomija  Topiramate Orion 50 mg  õhukese polümeerikattega tabletid (plėvele dengtos tabletės iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo 2018 m. spalio 4 d. Nr. (1.4)1A-1225
Orion Corporation, Suomija  Oritop 100 mg tabletki powlekane (plėvele dengtos tabletės)  iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo 2018 m. spalio 4 d. Nr. (1.4)1A-1226
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija  Coryol 6,25 mg tabletta (tabletės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo 2018 m. spalio 5 d. Nr. (1.4)1A-1229
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija  Roxera 15 mg filmtabletta (plėvele dengtos tabletės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo 2018 m. spalio 5 d. Nr. (1.4)1A-1230
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija  Co-Amlessa  4mg+5mg+1,25mg tabletki / tabletes (tabletės)  iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo 2018 m. spalio 5 d. Nr. (1.4)1A-1231
UAB „Amicus Pharma“ OPDIVO 10 mg/mL concentrate for solution for infusion iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo 2018 m. spalio 8 d. Nr. (1.4)1A-1236
UAB „Sicor Biotech“ Bimatoprost/Timolol Teva 0,3 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums / silmatilgad, lahus (akių lašai, (tirpalas)) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo 2018 m. spalio 9 d. Nr. (1.4)1A-1238
UAB „PharmaSwiss“  Duracef 500 mg tvrdé tobolky (kietosios kapsulės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo 2018 m. spalio 10 d. Nr. (1.4)1A-1245
UAB „Centralpharma Communications“ 

REKOVELLE 12 micrograms/0,36 mL solution for injection in a pre-filled pen (injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje)

REKOVELLE 36 micrograms/1,08 mL solution for injection in a pre-filled pen (injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje)

REKOVELLE 72 micrograms/2,16 mL solution for injection in a pre-filled pen (injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje)

2019 m. birželio 30 d.  2018 m. spalio 11 d. Nr. (1.4)1A-1248
UAB „Centralpharma Communications“  ADVATE 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 16 d. Nr. (1.4)1A-1272
UAB „Roche Lietuva“  Madopar® LT Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100 mg/25 mg (disperguojamosios tabletės)  iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 16 d. Nr. (1.4)1A-1273
PRO.MED.CS Praha a. s., Čekija Betaxolol PMCS 20 mg tabletki (tabletės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno  2018 m. spalio 16 d. Nr. (1.4)1A-1274
UAB „Morfėjus“  Ursofalk 250 mg cietās kapsulas (kietosios kapsulės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 16 d. Nr. (1.4)1A-1278
UAB „PharmaSwiss“  Relistor 12 mg/0,6 ml injekčný roztok / oldatos injekció / injekční roztok (injekcinis tirpalas) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 16 d. Nr. (1.4)1A-1279
UAB „Centralpharma Communications“ Iviverz 600 mg/300 mg apvalkotās tabletes (plėvele dengtos tabletės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 17 d. Nr. (1.4)1A-1284
UAB „Centralpharma Communications“ Docetaksel Accord 20 mg/1 ml koncentrat za raztopino za infundiranje (koncentratas infuziniam tirpalui) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 17 d. Nr. (1.4)1A-1285
UAB „Centralpharma Communications“ Docetaxel Accord 20mg/1ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (koncentratas infuziniam tirpalui) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 17 d. Nr. (1.4)1A-1286
AOP Orphan Pharmaceuticals AG atstovybė Baltijos šalims   Naltrexon Vitaflo 50 mg filmdragerade tabletter / tabletti, kalvopäällysteinen (plėvele dengtos tabletės) 2019 m. sausio 31 d. 2018 m. spalio 17 d. Nr. (1.4)1A-1287
B „GL Pharma Vilnius“ Diclomelan retard 100 mg ilgstošās darbības tabletes, таблетки пролонгированнoгo действия, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid (pailginto atpalaidavimo tabletės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 19 d. Nr. (1.4)1A-1298
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija  Yasnal 10 mg tabletki powlekane (plėvele dengtos tabletės iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 19 d. Nr. (1.4)1A-1299
Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas  Doxorubicin “EBEWE” 10 mg/5 ml concentrate for solution for infusion (koncentratas infuziniam tirpalui) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 19 d. Nr. (1.4)1A-1300
Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas  Doxorubicin “EBEWE" 50 mg/25 ml concentrate for solution for infusion (koncentratas infuziniam tirpalui)  iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 24 d. Nr. (1.4)1A-1324
Akcinės bendrovės „GRINDEKS“ filialas CYCLODOL 2 mg tabletes / tabletid (tabletės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 29 d. Nr. (1.4)1A-1347
UAB „Centralpharma Communications“  Ranitidine 300 mg Film-coated Tablets (plėvele dengtos tabletės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. spalio 31 d. Nr. (1.4)1A-1356
Akcinės bendrovės „GRINDEKS“ filialas ЦИКЛОДОЛ 2 мг таблетки (tabletės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. lapkričio 6 d. Nr. (1.4)1A-1375
UAB „Roche Lietuva“  Zelboraf 240 mg comprimate filmate / филмирани таблетки (plėvele dengtos tabletės)  iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. lapkričio 7 d. Nr. (1.4)1A-1385
UAB „Roche Lietuva“  Cotellic 20 mg comprimés pelliculés (plėvele dengtos tabletės)  2019 m. kovo 31 d. 2018 m. lapkričio 7 d. Nr. (1.4)1A-1386
Akcinės bendrovės „GRINDEKS“ filialas AMITRIPTYLINE - GRINDEKS 25 mg apvalkotās tabletes / õhukese polümeerikattega tabletid (plėvele dengtos tabletės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. lapkričio 12 d. Nr. (1.4)1A-1398
PRO.MED.CS Praha a. s., Čekija NITRESAN 20 mg tabletes (tabletės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. lapkričio 13 d. Nr. (1.4)1A-1406
UAB „Roche Lietuva“  Zelboraf 240 mg comprimés pelliculés (plėvele dengtos tabletės)  iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. (1.4)1A-1424
UAB „BGP Products“   Klacid 125 mg/ 5 ml suukaudse suspensiooni graanulid (granulės geriamajai suspensijai)  iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. lapkričio 27 d. Nr. (1.4)1A-1460
AS „GRINDEKS“  Morfīna hidrohlorīds - Kalceks 10 mg/ml šķīdums injekcijām / solution for injection / раствор для инъекций (injekcinis tirpalas) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. gruodžio 3 d. Nr. (1.4)1A-1482
UAB „Centralpharma Communications“ Cinryze 500 IU powder and solvent for solution for injection / Cinryze 500 I.E. Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung (milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui) 2019 m. lapkričio 1 d. 2018 m. gruodžio 5 d. Nr. (1.4)1A-1493
Zentiva k. s., Čekija  Зоксон 4 mg таблетки / Zoxon 4 mg tablets (tabletės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. gruodžio 6 d. Nr. (1.4)1A-1496
UAB „Centralpharma Communications“ Temozolomide Accord 100 mg harde capsules / gélules / Hartkapseln (kietosios kapsulės) iki naujo 2019 m. pirmo ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. gruodžio 10 d. Nr. (1.4)1A-1526

   

Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-11 08:59:05