Naudingos nuorodos
Mokslinės ekspertizės

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2017 m. planuoja papildomai pirkti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas (toliau – MTEP paslaugos). Šių paslaugų ir joms atlikti reikalingų kompetencijų sąrašas yra paskelbtas Tarnybos interneto puslapyje skilties „Veikla“ skyrelyje „Mokslinė ekspertizė“. Kviečiame ekspertus, kurie yra įrašyti į Europos vaistų agentūros akredituotų ekspertų sąrašą, ir jų kvalifikacija atitinka paslaugoms atlikti reikalingas kompetencijas, dalyvauti MTEP paslaugų pirkimo konsultacijose. Prašymus prašome teikti Tarnybos Bendradarbiavimo su Europos vaistų agentūra ir tarptautinių ryšių skyriui el. paštu kristinabrundziene@vvkt.lt arba telefonu +370 67293167.

Konsultacijos bus vykdomos pasitarimo arba elektroninio susirašinėjimo būdu. Apie konsultacijas ir jų terminus asmenys, pateikę prašymus, bus informuoti asmeniškai.


 

2018-10-30 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose
2018-10-05 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose

2018-09-05 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose

2018-07-02 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose
 
2018-06-11 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose

2018-05-11 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose

2018-04-12 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose

2018-03-06 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose
2018-02-08 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose
2018-01-23 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose 
2018-01-10 Kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose


 Archyvas 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-30 16:32:18