Naudingos nuorodos
Geros klinikinės praktikos inspekcijos

PATVIRTINTA
                                                                                              Valstybinės vaistų kontrolės 
 tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos
viršininko 2018 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. (1.4)1A-379

                                                                                                     

GEROS KLINIKINĖS PRAKTIKOS INSPEKCIJŲ

2018 METŲ PLANAS

Eil. Nr. Inspekcijos atlikimo laikas Klinikinio tyrimo ir tyrimo centro pasirinkimo kriterijai * Planuojamas tikrinti ūkio subjektas(Klinikinio tyrimo centro pavadinimas ir adresas)
1. Sausio – vasario mėn. 12.5; 12.8; 12.9; 12.12;  13.5; 14.3 Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius 
2. Kovo – balandžio mėn. 12.1; 12.5; 12.7; 12.12; 13.1; 13.3; 14.3 Všį Antakalnio psichiatrijos konsultacijų centras, Antakalnio g. 84, Vilnius 
3. Balandžio – gegužės mėn.  12.5; 12.7; 12.12; 13.2; 13.3; 14.3 UAB ,,Northway medicinos centras“, S. Žukausko g. 19, Vilnius
4. Gegužės – birželio mėn. 12.4; 12.7; 12.9; 12.12; 13.2; 13.5; 14.3 Všį Lietuvos sveikatos universiteto mokslų ligoninė, Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas 
5. Rugsėjo – spalio mėn. 12.5; 12.8; 12.9; 12.12; 13.1; 13.3; 14.3 Všį Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, Ligoninės g. 12, Alytus 
6. Spalio – lapkričio mėn.  12.4; 12.7; 12.12; 13.3; 14.3 Medicinos centras ,,Maxmeda“, Mindaugo g. 16, Vilnius
7. Lapkričio – gruodžio mėn.  12,1; 12.3; 12.5; 12.6; 12.7; 12.12; 13.1; 13.3; 14.3 Všį Kauno klinikinė ligoninė, Baltijos g. 120, Kaunas   *  Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimo patikrinimų (inspekcijų) taisyklių, patvirtintų Tarnybos viršininko 2011 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1A-72 ,,Dėl Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimo patikrinimų (inspekcijų) taisyklių, Vaistinio preparato klinikinio tyrimo atlikimo patikrinimo (inspekcijos) protokolo bei Klinikinių tyrimų patikrinimų (inspekcijų) protokolų registro formų patvirtinimo“, papunkčiai.

_________________

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-30 09:28:14