Naudingos nuorodos
Dėl 2017 m. rugsėjo 18 d. Europos Komisijos sprendimo

2017 m. rugsėjo 18 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos interferono alfa-2b, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.


 

Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl galimos liežuvio hiperpigmentacijos rizikos, nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.
 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr.čia .