Naudingos nuorodos
Vaistų registruotojų, gamintojų, lygiagretaus importo leidimo turėtojų dėmesiui

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, atsižvelgdama į Europos Komisijos raginimą ir siekdama, kad Lietuva būtų pasiruošusi Europos Komisijos deleguotojo reglamento 2016/161, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB, įgyvendinimui 2019 m. vasario 9 d., perduoda Europos vaistų verifikavimo organizacijos kvietimą prisijungti prie centrinės duomenų kaupyklos.


 

Atkreipiame dėmesį, kad  Europos vaistų verifikavimo organizacijos duomenimis tik 500 iš planuojamų 2000 farmacijos kompanijų, kol kas prisijungė prie centrinės duomenų kaupyklos.