Naudingos nuorodos
Pakuočių išpardavimas

Vaistu ankstesne pakuote leidžiama prekiauti nustatyta tvarka iki jos tinkamumo laiko pabaigos, kai išorinės ar vidinės pakuotės ženklinimas, dizainas arba pakuotės lapelio tekstas pasikeičia, įsigaliojus rinkodaros sąlygų, keitimui, suteikus rinkodaros teisę taikant savitarpio pripažinimo procedūrą vietoje suteiktos taikant nacionalinę procedūrą arba atnaujinus vaistinio preparato rinkodaros teisę, taip pat kai atliekamas klasifikacijos keitimas Tarnybos ir (arba) Europos Komisijos sprendimu.

Vaistu ankstesne pakuote prekiauti neleidžiama, kai jo tinkamumo laiko ir (arba) laikymo sąlygos keitimai taikomi ir ankstesnėms pakuotėms bei terapinių indikacijų, dozavimo, vartojimo metodo, saugumo infor­ma­cijos ir kitiems keitimams, padarytiems dėl to, kad vaisto vartojimas laikantis ankstesniojo pakuotės ženklinimo ir (ar) lapelio nurodymų kelia rimtą pavojų žmonių sveikatai.

Visi atvejai, kai vaistų ankstesne pakuote prekiauti neleidžiama,
nurodomi
Vaistų registracijos tarybos protokolų išrašuose. 


    
Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-28 11:14:46