Naudingos nuorodos
Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros ekspertai dalyvavo geros platinimo praktikos mokymuose

2018 metų kovo 25-31 dienomis Lietuvoje lankėsi Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ ekspertai iš Moldovos. Tai jau antrasis mokomasis vizitas Lietuvoje, kuriuo tikslas stiprinti kolegų iš Moldovos Respublikos profesinius gebėjimus.


Du Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros ekspertai buvo supažindinti su geros platinimo praktikos patikrinimų procesu bei atitinkamais ES teisės aktų reikalavimais. Jiems buvo paaiškinta, kaip laikantis ES reikalavimų atlikti patikrinimus bei pateikti ataskaitas apie juos. Vizitą organizavo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai.

Per savaitę trukusius mokymus svečiams buvo pristatyta su ES teisės aktais suderinta patikrinimų procedūra, patikrinimų ataskaitų formos, geros platinimo praktikos sertifikatai, gamybos leidimai bei kitos VVKT veiklos, taip pat parodytos situacijos, kai geros platinimo praktikos yra nesilaikoma.

Mokymų metu buvo suorganizuotas UAB „Entafarma“ mokomasis patikrinimas, kurio metu VVKT inspektoriai dalijosi su svečiais savo praktinėmis žiniomis ir rekomendacijomis, kaip tinkamai pasirengti atlikti patikrinimą, kokiais būdais jį galima atlikti, kaip pranešti apie pastebėtus trūkumus, kaip juos klasifikuoti, taip pat, kokių veiksmų turėtų būti imtasi, kad trūkumai būtų ištaisyti.

Šio mokomojo vizito tikslas buvo pasidalinti gerąja ES praktika patikrinimų procese, taip pat kelti delegacijos narių įgūdžius bei profesinę kvalifikaciją. Tikimasi, kad vizito Lietuvoje metu įgytos žinios bei patirtis kolegoms iš Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros padės savo veiklas atlikti žymiai efektyviau.

Pagrindinis šio ES finansuojamo Dvynių projekto tikslas – Vaistų ir medicinos prietaisų agentūros institucinių gebėjimų stiprinimas, siekiant kad ji atitiktų Europos Sąjungos standartus ir gebėtų lygiaverčiai bendradarbiauti su kitų ES valstybių narių agentūromis vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo srityse.

Dvejų metų trukmės projektą, kurio vertė – 1 100 000 eurų, įgyvendina Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su jaunesniaisiais partneriais iš Lenkijos.