Naudingos nuorodos
Moldovos Respublikoje trečiąkart posėdžiavo ES Dvynių projekto farmacijos, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos srityje priežiūros komitetas

2017 m. spalio 12 d. Kišiniove (Moldovos Respublika) įvyko trečiasis Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo pristatyti ir aptarti projekto rezultatai, kurių buvo pasiekta per trečiąjį projekto įgyvendinimo ketvirtį.


Posėdžiui pirmininkavęs Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros generalinis direktorius Vladislav Zara pasveikino susirinkusiuosius ir pabrėžė projekto svarbą bei jau apčiuopiamą naudą visiems agentūros darbuotojams.

Moldovos Respublikos projekto lyderis, Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros direktoriaus pavaduotojas Dumitru Saghin pastebėjo, kad šis Dvynių projektas padėjo agentūrai užmegzti ryšius su vienomis svarbiausių institucijų, dirbančių vaistų ir medicinos prietaisų srityje – Europos direktoratu vaistų kokybei  (EDQM) bei Europos vaistų agentūra (EMA). Taip pat padėkojo už suorganizuotus mokymus, kurie pastebimai sustiprino  visų agentūros darbuotojų gebėjimus.

Lietuvos projekto lyderis, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Gintautas Barcys, kartu su Lenkijos jaunesniojo projekto lyderio Lenkijos Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidų agentūros prezidento Grzegorz Cessak vardu kalbėjusia Magdalena Pajewska – Lewandowska pabrėžė visapusiškai vaisingą bendradarbiavimą tarp partnerių.

Moldovos Respublikos Nacionalinio sveikatos draudimo fondo direktorius Dumitru Parfentiev padėkojo, kad į projekto veiklas buvo įtraukti ekspertai iš jo vadovaujamos bei kitų Moldovos Respublikos institucijų. Taip pat pastebėjo, kad trumpalaikių ekspertų  iš Lietuvos ir Lenkijos pasidalyta patirtis buvo labai naudinga įgyvendinant reformas vaistų kompensavimo srityje.

Nuolatinė ES Dvynių patarėja Moldovos Respublikoje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Anželika Oraitė pristatė svarbiausius per trečiąjį projekto ketvirtį atliktus darbus: 5 ES Dvynių projekto sutartyje numatytas veiklas, trukusias 33 darbo dienas, kurias vykdė 12 trumpalaikių ekspertų iš Lietuvos ir Lenkijos ir kuriose dalyvavo daugiau nei 60 ekspertų iš Moldovos Respublikos.

Per trečiąjį projekto ketvirtį trumpalaikiai ekspertai iš Lietuvos Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros darbuotojus konsultavo vaistų ir medicinos prietaisų kainodaros bei kompensavimo klausimais. Per ketvirtą projekto ketvirtį numatyta parengti ir suinteresuotoms Moldovos Respublikos institucijoms pateikti ataskaitą bei rekomendacijas, kaip pagerinti esamą Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų kainodaros, kompensavimo bei centrinių pirkimų procedūrų teisinį reglamentavimą.

Taip pat buvo tęsiama Moldovos Respublikos teisės aktų ir teisės aktų projektų vaistų klausimais atitikties ES teisės aktams analizė.

Verta pažymėti ir tai, jog remiantis geriausia ES procedūrų ir ISO standartų praktika buvo sukurtos 2 standartinės veiklos procedūros vaistų registracijos srityje, padėsiančios užtikrinti skaidrų ir nepriklausomą sprendimų priėmimą.

Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūrai taip pat buvo suteikta pagalba ruošiant teisės aktų pataisas, vaistų kokybės kontrolės dokumentus bei procedūras, reikalingas norint gauti oficialų vaistų kontrolės laboratorijos statusą iš Europos direktorato vaistų kokybei. Tuo tikslu iš viso buvo paruošta ir atnaujinta daugiau nei 20 dokumentų.