Naudingos nuorodos
Moldovos Respublikoje penktam posėdžiui susirinko ES Dvynių projekto farmacijos, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos srityje priežiūros komitetas

2018 m. balandžio 19 d. įvyko penktasis Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo įvertinti ir aptarti jau nuveikti darbai, taip pat suplanuotos veiklos kitam 2018 m. ketvirčiui.


 

Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lenkijos Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidų agentūros, Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros bei Europos Sąjungos delegacijos atstovai. Taip pat atstovai iš Moldovos Respublikos Sveikatos, darbo ir socialinės apsaugos ministerijos, Nacionalinio sveikatos draudimo fondo bei Centralizuoto pirkimų centro sveikatos sričiai atstovai. Į susitikimą buvo atvykę ir atstovų iš Rumunijos Nacionalinės vaistų ir medicinos priemonių agentūros.

Kaip tvirtino Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros generalinis direktorius Vladislav Zara, Europos Sąjungos finansuojamas projektas yra įgyvendinamas sklandžiai, o bendradarbiavimas tarp partnerių – sėkmingas ir jau duodantis pastebimų rezultatų. Lietuva ir Lenkija, dalindamosi savo patirtimi, kurią sukaupė įgyvendindamos analogiškas reformas savo šalyse, Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūrai padeda tapti tvirta, klestinčia ir pasitikėjimo verta institucija.

Moldovos Respublikos projekto lyderis, Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros direktoriaus pavaduotojas Dumitru Saghin savo kalboje pažymėjo, kad tokio pobūdžio susitikimai yra tapę gera platforma aptarti visoms bendrai įgyvendinamoms veikloms bei idėjoms ir nuoširdžiai padėkojo visiems projekto partneriams.

Projekto lyderiai iš Moldovos Respublikos, Lietuvos ir Lenkijos aptarė pagrindinius per paskutinius kelis mėnesius pasiektus rezultatus, taip pat pasikalbėjo apie iššūkius, su kuriais susiduria projekto ekspertai, būsimus veiksmus.

Lietuvos projekto lyderis, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos viršininkas, Gintautas Barcys pabrėžė, kad Lietuvos ir Lenkijos ekspertai dėjo dideles pastangas siekdami įvertinti Moldovos Respublikos Vaistinių preparatų įstatymo projekto nuostatų atitiktį ES teisės aktams. Tuo tikslu buvo parengtos rekomendacijos ir projekto nuostatų atitikties atitinkamiems ES teisės aktams lentelės. Svarbu, kad projektas Moldovos Respublikos atitinkamų institucijų būtų kuo greičiau patikslintas ir pateiktas tvirtinti. Taip pat akcentavo, jog Moldovos Respublikai būtina turėti visu pajėgumu funkcionuojančią Nacionalinę visuomenės sveikatos agentūrą.

Atstovai iš Moldovos Respublikos Sveikatos, darbo ir socialinės apsaugos ministerijos pastebėjo, kad Vaistinių preparatų įstatymo projektas bus pateiktas šalies Vyriausybei trečiąjį šių metų ketvirtį. Taip pat tvirtino, kad Nacionalinė visuomenės sveikatos agentūra kol kas nėra visiškai funkcionali, mat Vyriausybė kol kas nėra patvirtinusi, kiek žmonių ten turėtų dirbti. Dėl to yra gana sunku įvardinti datą, kada minėtoji agentūra galės įgyvendinti visas numatytas funkcijas.

Lenkijos Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidų agentūros prezidentas ir jaunesnysis projekto lyderis Grzegorz Cessak pažymėjo, kad pirmasis ES finansuojamo dvynių projekto komponentas, kuriam vadovavo Lenkijos ekspertė, buvo sėkmingai užbaigtas. G. Cessak išreiškė viltį, kad Lietuvos ir Lenkijos ekspertų išvados ir pasiūlymai bus naudingi plėtrai farmacijos srityje.

Nuolatinė ES Dvynių patarėja Moldovos Respublikoje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Anželika Oraitė pristatė svarbiausius per pastarajį projekto ketvirtį atliktus darbus: 8 ES Dvynių projekto sutartyje numatytas veiklas, trukusias 38 darbo dienas, kurias vykdė 22 trumpalaikiai ekspertai iš Lietuvos ir Lenkijos ir kuriose dalyvavo daugiau nei 50 ekspertų iš Moldovos Respublikos. Į projekto veiklas buvo įtrauktos net 5 Moldovos Respublikos institucijos. Taip pat buvo pristatytas darbų planas kitam ketvirčiui.

Per pastarąjį projekto ketvirtį trumpalaikiai ekspertai iš Lietuvos ir Lenkijos Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros darbuotojams pravedė keletą mokymų geros platinimo praktikos, geros gamybos praktikos srityse, taip pat konsultavo klinikinių tyrimų paraiškų vertinimo, medicinos prietaisų atitikties dokumentų vertinimo, kontrolės atitikties dokumentų įvertinimo ir kitais klausimais.

Kišiniove pirmą kartą buvo atliktas geros farmakologinio budrumo praktikos patikrinimas. Jame dalyvavo ir trumpalaikiai ekspertai iš šalių partnerių.

Taip pat, atsižvelgiant į ES gerąją praktiką, Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūrai buvo parengtos kelios standartinės veiklos procedūros.

Kito priežiūros komiteto posėdžio data numatyta 2018 m. liepos 19 d.