Naudingos nuorodos
Informacija registruotojams dėl pakuočių maketų ir išklotinių

Primename, kad vadovaujantis Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596 (aktuali redakcija) 57 punktu vaistinio preparato registruotojas turi ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatomo vaistinio preparato pirmojo patiekimo rinkai po vaistinio preparato įregistravimo, perregistravimo išorinės ir (arba) vidinės pakuotės pakeitimo elektroniniu paštu Tarnybai pateikti vaistinio preparato išorinės ir vidinės pakuotės, kuriomis jis bus tiekiamas rinkai, maketus arba išklotines.


Pakuočių maketus arba išklotines prašome pateikti elektroniniu paštu (pakuotes@vvkt.lt), Adobe acrobat (.pdf) formatu. Siunčiamame laiške nurodykite vaistinio preparato pavadinimą, registracijos pažymėjimo numerį bei pakuočių maketų arba išklotinių siuntimo tikslą (prieš pirmą kartą tiekiant į rinką, po perregistravimo, po pakeitimo, pasikeitus dizainui ar  kt.). Jei pakuočių yra keletas, galite nurodyti, kokią konkrečiai pakuotę pageidaujate publikuoti. Vidinės bei išorinės pakuočių maketus arba išklotines galite siųsti viename arba atskiruose dokumentuose.