Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veiklos sritys
 • KOrupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Einamųjų metų užduotys
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Paslaugos
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Rinkodaros teisės turėtojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  NRV ataskaitos
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Farmacinių formų apibrėžimai
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Naujienos
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-09-22

  Informuojame, kad nuo 2017-10-31 laikinai sutriks šio vaistinio preparato tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Registruotojų dėmesiui !
  2017-09-21

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba parengė sąrašą vaistinių preparatų, kurių registruotojai per šešis mėnesius nuo vaistinio preparato įregistravimo Tarnybai nepranešė apie pirmojo patiekimo Lietuvos Respublikos rinkai datą. Primename, kad ši pareiga yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje.

  Informacija apie skelbiamą pakartotiną aukcioną
  2017-09-19

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (įm. k. 191351864) skelbia ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pakartotinį tiesioginį viešąjį aukcioną.

  Delegacija iš Moldovos Respublikos atvyksta į Lietuvą semtis patirties vaistų registracijos srityje
  2017-09-18
  Įgyvendindama ES Dvynių projektą “Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas” Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. rugsėjo 18-22 d. kolegoms iš Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros organizuoja patirties mainų vizitą Lietuvoje.
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-09-15

  Informuojame, kad laikinai sutriks šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. 

  Kviečiame dalyvauti EVA apklausoje
  2017-09-14

  Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) pradeda tyrimą, kurio tikslas – įvertinti, ar pacientai ir gydytojai bei farmacijos specialistai žino, kaip pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistą.  Tuo tikslu EVA paskelbė apklausą, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas vaistams, kurie yra stebimi papildomai (tokie vaistai atpažįstami pagal juodą trikampį, kuris pateiktas vaisto pakuotės lapelyje ir charakteristikų santraukoje).

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-09-12

  Informuojame, kad laikinai sutriks šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl 2017 m. liepos 13 d. Europos Komisijos sprendimo
  2017-09-08

  2017 m. liepos 13 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos merkaptopurino, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

  Dėl VIII krešėjimo faktoriaus saugumo
  2017-09-08

  Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC) patvirtino, kad nėra aiškių įrodymų, pagrindžiančių abiejų VIII krešėjimo faktoriaus (išskirto iš žmogaus kraujo plazmos ir pagaminto DNR rekombinantinės technologijos būdu) tipų inhibitorių atsiradimo dažnio skirtumus.

  Dėl paracetamolio saugumo
  2017-09-07

  Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC) rekomenduoja sustabdyti paracetamolio modifikuoto atpalaidavimo tablečių registracijos pažymėjimo galiojimą.

  Aktuali informacija gydytojams ir farmacijos specialistams
  2017-09-04

  Atsižvelgiant į tai, kad išrašant narkotinius vaistinius preparatus elektroniniame recepte, dažnai iškyla klausimų ar reikia papildomai išrašyti ir popierinį receptą, informuojame, kad išrašant elektroninį receptą narkotiniams vaistiniams preparatams turi būti pažymėta žyma „Narkotinis vaistinis preparatas“ (išrašant ESPBI IS per e. sveikatos portalą, žyma  užsipildo automatiškai). Jei išrašomas kompensuojamasis narkotinis vaistinis preparatas, būtina nurodyti žymą „kompensuojamasis“. Išrašant narkotinius vaistinius preparatus elektroniniuose receptuose, nereikia papildomai išrašyti popierinio 2 formos recepto.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-09-04

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Halcion (triazolamas) 250µg tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2017 m. spalio mėn.

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Piperacillin/Tazobactam Teva (piperacilinas + tazobaktamas) 4000mg + 500mg milteliai infuziniam tirpalui tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2017 m. gruodžio mėn.

  Dėl vaistinių preparatų Salofalk tiekimo atnaujinimo
  2017-09-04

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Salofalk 4g/60ml tiesiosios žarnos suspensija ir Salofalk (mesalazinas) 500mg žvakutės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl 2017 m. rugpjūčio 24 d. Europos Komisijos sprendimo
  2017-09-04

  2017 m. birželio 16 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos hidrochlortiazido/irbesartano, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

  Informacija apie skelbiamą aukcioną
  2017-08-29
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (įm. k. 191351864) skelbia ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, tiesioginį viešąjį aukcioną.
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-08-25

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Halcion (triazolamas) 250µg tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2017 m. rugsėjo mėn.
  Informuojame, kad laikinai sutriks šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato tiekimo Gemcitabine Kabi atnaujinimo
  2017-08-23

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Gemcitabine Kabi (gemcitabinas) 38mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui, 52,6 ml N1 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-08-18
  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Cetirizin Actavis (cetirizino dihidrochloridas) 10mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2017 m. rugsėjo mėn.
  Informuojame, kad nuo 2017 m. spalio 16 d. laikinai sutriks šio vaistinio preparato tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo
  2017-08-17

  Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu panaikinamas vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.

  Dėl vaistinio preparato tiekimo Sorbisterit atnaujinimo
  2017-08-16

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Sorbisterit (kalcio polistirensulfonatas) 759-949mg/g milteliai geriamajai ar tiesiosios žarnos suspensijai tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pirmyn -> 
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba