Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
  Planuojami susitikimai
  Informacija apie tarnybos administracijos struktūrą
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veiklos sritys
 • KOrupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Einamųjų metų užduotys
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
  Asmens duomenų apsauga
 • Paslaugos
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Rinkodaros teisės turėtojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  NRV ataskaitos
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
  Rekomendacijos
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
  Vaistų pakuočių apsaugos priemonės
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Farmacinių formų apibrėžimai
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Naujienos
  Europos vaistų agentūra: nedideli N-nitrozodimetilamino (NDMA) priemaišų kiekiai buvo nustatyti veikliojoje medžiagoje valsartane, kurią gamina kitas gamintojas – „Zhejiang Tianyu“
  2018-08-14

  Tęsiama vaistų, kurių sudėtyje yra Kinijos gamintojo „Zhejiang Huahai Pharmaceuticals“ tiekiamos veikliosios medžiagos valsartano, peržiūra, kuri buvo pradėta 2018 m. liepos 5 d. remiantis Europos Komisijos prašymu, pagal Direktyvos 2001/83 / EB 31 straipsnį.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-08-13

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Vaistų tiekėjų ir ASPĮ dėmesiui
  2018-08-13

  Padaugėjus atvejų, kai vaistai tiekiami Lietuvos rinkai pakuotėmis, kurios paženklintos ne lietuvių kalba, primename, kad tiekėjai, tiekdami vaistinius preparatus į asmens sveikatos priežiūros (ASP) įstaigas, turi taikyti šias būtinas visuomenės sveikatai apsaugoti priemones:

  ES Dvynių projekto farmacijos, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos srityje priežiūros komitetas susirinko į šeštąjį posėdį
  2018-08-10

  2018 m. liepos 19 d. įvyko šeštasis Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ priežiūros komiteto posėdis.

  Tarnybos informacijos saugumo valdymo sistema atitinka standarto LST ISO/IEC 27001 reikalavimus
  2018-08-08
  Šių metų liepos 9-11 d. Tarnyboje įvyko pakartotinio sertifikavimo auditas, kurio metu buvo vertinama Tarnyboje įdiegtos informacijos saugumo valdymo sistemos atitiktis standarto LLST ISO/IEC 27001 reikalavimams.
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-08-07

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato COSIMPREL tiekimo atnaujinimo
  2018-08-07

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato COSIMPREL (bizoprololio fumaratas/ perindoprilio argininas) 5 mg/10 mg plėvele dengtos tabletės  tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Vaistinių dėmesiui!
  2018-08-07

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos pateiktą informaciją apie tai, kad vaistinės susiduria su sunkumais užsakant vaistinius preparatus iš didmeninio platinimo įmonių ir negali tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“, 105 ir 109 punktų reikalavimų:jei gyventojo kreipimosi metu vaistinėje nėra reikiamo vaistinio preparato, tačiau jį vaistinė turi teisę įsigyti ir jį turi bent vienas didmeninio platinimo licencijos turėtojas, farmacijos specialistas turi pasiūlyti šį vaistinį preparatą užsakyti; užsakyti vaistiniai preparatai miestuose turi būti pristatomi per 2 darbo dienas, miesteliuose ir kaimuose – per 4 darbo dienas nuo gyventojo kreipimosi į vaistinę dėl vaistinio preparato išdavimo.

  Europos vaistų agentūros pirminės išvados dėl valsartano saugumo – tiesioginio pavojaus pacientų sveikatai nėra
  2018-08-03

  Europos vaistų agentūra (EVA) pateikė pirminio įvertinimo duomenis dėl galimo poveikio pacientų sveikatai, kurie vartojo vaistinius preparatus, turinčius veikliosios medžiagos valsartano, pagaminto kompanijoje „Zhejiang Huahai Pharmaceuticals“ Kinijoje. Šio gamintojo pagamintoje veikliojoje medžiagoje buvo rasta N-nitrosodimetylamino (NDMA) priemaišų.

  Dėl 2018 m. liepos 17 d. Europos Komisijos sprendimo
  2018-08-03

  2018 m. liepos 17 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų infuzinių tirpalų, kurių sudėtyje yra hidroksietilkrakmolo, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

  Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašas
  2018-08-02

  Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo pakeitimas, pagal kurį mažmeninės prekybos įmonėms bus leidžiama parduoti tuos vaistinius preparatus, kurie bus įrašyti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos patvirtintą Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašą (toliau - Sąrašas).

  Ko ėmėsi Europos Tarybos Europos direktoratas vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai (EDQM), vertindamas priemaišą N-nitrozodimetilaminą (NDMA) veikliojoje medžiagoje valsartane?
  2018-08-02

  Priemaiša N-nitrozodimetilaminas (NDMA) yra priskiriama prie žmogui kancerogeniškų medžiagų. Jos pėdsakų buvo rasta kompanijos „Zhejiang Huahai Pharmaceuticals“, esančios Linhai, Kinijoje, pagamintoje veikliojoje medžiagoje valsartane. Šis gamintojas tiekia valsartaną vaistų gamintojams visame pasaulyje. Minėta veiklioji medžiaga naudojama vaistuose, skirtuose gydyti aukštą kraujospūdį.

  Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo
  2018-08-02

  Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu panaikinamas vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.

  Dėl vaistinių preparatų Ceftriaxone Kabi ir Propofol Fresenius tiekimo atnaujinimo
  2018-08-02

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Ceftriaxone Kabi 1g milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui N10 ir Propofol Fresenius (propofolis) 10 mg/ml injekcinė ar infuzinė emulsija 50 ml N10  tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato NuTRIflex Omega special tiekimo atnaujinimo
  2018-08-01

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato NuTRIflex Omega special infuzinė emulsija 1250 ml N5  tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-07-31

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinių preparatų Coxitor (etorikoksibas) 120 mg plėvele dengtos tabletės, Coxitor (etorikoksibas) 60 mg plėvele dengtos tabletės ir Coxitor (etorikoksibas) 90 mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2018 m. lapkričio mėn. pabaigoje.

  Dėl 2018 m. birželio 25 d. Europos Komisijos sprendimo
  2018-07-31

  2018 m. birželio 25 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

  Dėl 2018 m. birželio 21 d. Europos Komisijos sprendimo
  2018-07-31

  2018 m. birželio 21 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra retinoidų (Acitretino, Adapaleno, Alitretinoino, Beksaroteno, Izotretinoino, Tretinoino ir Tazaroteno), registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-07-27

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų Morphin Sanitas 10 mg/ml injekcinio tirpalas, serija 1-110318, ampulės, ir Atropino sulfatas Sanitas 1 mg/ml injekcinis tirpalas, serija 1-110318, ampulės atšaukimo iš rinkos
  2018-07-25

  Liepos 20 d. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) iš vaistinio preparato Morphin Sanitas 10 mg/ml injekcinis tirpalas registruotojo atstovo Lietuvoje UAB „PharmaSwiss“ gavo pranešimą apie įtariamą vaistinio preparato  Morphin Sanitas 10 mg/ml injekcinis tirpalas, serija 1-110318, kokybės defektą. Pranešime buvo teigiama, jog vaistinio preparato Morphin Sanitas 10 mg/ml injekcinio tirpalas, serija 1-110318, gamybos proceso metu dalis ampulių buvo supakuotos į kito vaistinio preparato Atropino sulfatas Sanitas 1 mg/ml injekcinis tirpalas, dėžutes ir paženklintos serija 1-110318. Informuota, kad rastos 8 klaidinančios pakuotės.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 Pirmyn -> 
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba