Naudingos nuorodos
Apie individualioms reikmėms vežamus per Lietuvos Respublikos sieną ir gaunamus paštu vaistus

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra patvirtintos vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvą ir išvežimo iš jos, gavimo ar siuntimo paštu individualioms reikmėms taisyklės. Lietuvos sienos perėjimo punktų ir muitinės pareigūnai, laikydamiesi šių taisyklių, turi teisę reikalauti iš asmenų pateikti recepto kopiją ar gydytojo pažymą, patvirtinančią, kad jų vežami vaistiniai preparatai yra gydytojo paskirti, o vaistų kiekis yra reikalingas gydymui.
 
Gydytojo pažymoje turi būti nurodyta pažymos išdavimo data, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas (t.y. spaudas su asmens sveikatos priežiūros įstaigos rekvizitais), paciento vardas ir pavardė, asmens kodas arba paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento numeris, pacientą gydančio gydytojo vardas, pavardė (t.y. gydytojo spaudas), parašas ir įstaigos vadovo parašas; recepte ar jo kopijoje – recepto išdavimo data, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas (t.y. spaudas su įstaigos rekvizitais), paciento vardas ir pavardė, receptą išrašiusio gydytojo spaudas ir parašas. Taip pat turi būti nurodyta gydymui reikalingų vaistinių preparatų prekiniai ir bendriniai pavadinimai, farmacinė forma (tabletės, kapsulės, ampulės, tepalas ar kt.), stiprumas (miligramais, mililitrais ar kt.), dozuočių (tablečių, kapsulių, ampulių ar kt.) kiekis pakuotėje, vartojimo trukmė (dienų skaičius) ir dažnumas (kiek kartų per dieną), taip pat bendras vežamų vaistinių preparatų kiekis.
 
Turint recepto kopiją ar gydytojo pažymą galima įsivežti ar gauti paštu 6 - 9 to paties pavadinimo, farmacinės formos, stiprumo ir dozuočių kiekio originalias vaistinių preparatų pakuotes. Daugiau kaip 10 originalių to paties vaistinio preparato pakuočių ar daugiau kaip 10 skirtingų pavadinimų vaistinio preparato pakuočių galima įsivežti ar gauti paštu tik turint gydytojo pažymą.
 
Be recepto ar gydytojo pažymos leidžiama įsivežti ar gauti paštu ne daugiau kaip 5 originalias vaistinių preparatų pakuotes.
   
Vaistinius preparatus individualios reikmėms išvežant ar išsiunčiant paštu iš Lietuvos Respublikos, reikia laikytis priimančios valstybės vaistinių preparatų įvežimo reikalavimų, dėl kurių siūlytume kreiptis į atitinkamų valstybių ambasadas.
  
Šios taisyklės netaikomos narkotinių ir psichotropinių medžiagų turintiems vaistiniams preparatams. 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-27 16:00:14