Naudingos nuorodos
EudraVigilance sistemos vartotojų dėmesiui !

EudraVigilance sistemos vartotojai nuo lapkričio 8 dienos iki lapkričio 22 dienos turi nesiųsti pranešimų į EudraVigilance sistemą. Bet kokie pranešimai, kurie bus siunčiami nurodytu terminu, bus ištrinami.


 

Pranešimus, kuriuos registruotojai gaus nuo lapkričio 8 dienos iki lapkričio 22 dienos, per 2 darbo dienas nuo naujos EudraVigilance sistemos įsigaliojimo datos, turi būti išsiųsti į EudraVigilance (Europos vaistų agentūrai). Europos vaistų agentūra šiuos pranešimus persiųs atitinkamoms nacionalinėms vaistų agentūroms.

Jeigu šiuo periodu būtų pastebėti įvykiai, kurie gali pakeisti vaisto naudos-rizikos santykį, būtina vadovautis GVP modulio VI (revision 1) skyriaus VI.C.2.2.6. „Emerging safety issues“ nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite Europos vaistų agentūros interneto svetainėje  .