Naudingos nuorodos
Dėl valproatų saugumo
Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC) rekomenduoja taikyti naujas priemones, padėsiančias apsaugoti nuo galimų apsigimimų bei vystymosi sutrikimų kūdikius, kurių motinos vartojo valproatus nėštumo metu.

PRAC rekomenduojamos pagrindinės rizikos mažinimo priemonės


 • Valproatams, skirtiems migrenai arba bipoliniam sutrikimui gydyti:
 • - Nėštumo metu valproatų vartoti draudžiama.
 • - Vaisingo amžiaus moterims valproatų vartoti draudžiama, išskyrus atvejus, kai visiškai įvykdomos visos atnaujintos apsaugos nuo nėštumo programos (toliau – ANP) sąlygos.
 • Valproatams, skirtiems epilepsijai gydyti:
 • - Nėštumo metu valproatų vartoti draudžiama. Tačiau yra pripažinta, kad kai kurios epilepsija sergančios moterys negali nutraukti valproatų vartojimo ir joms gali reikėti tęsti gydymą (prižiūrint atitinkamam specialistui) nėštumo metu.
 • - Vaisingo amžiaus moterims valproatų vartoti draudžiama, išskyrus atvejus, kai visiškai įvykdomos visos atnaujintos apsaugos nuo nėštumo programos (toliau – ANP) sąlygos.
 • PRAC taip pat rekomendavo, kad ant vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra valproatų, išorinės pakuotės būtų įtrauktas vaizdinis įspėjimas apie riziką nėštumo metu. Be teksto dar turėtų būti simbolis ar piktograma, patvirtinta nacionaliniame lygmenyje.
 • Paciento priminimo kortelė taip pat bus pritvirtinta prie išorinės pakuotės, kad vaistininkai, parduodami šiuos vaistus, kiekvieną kartą galėtų pacientams paaiškinti apie šią riziką.
 • Registruotojai turi pateikti sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams atnaujintą gairių pavidalo mokomąją medžiagą.
Atnaujintos apsaugos nuo nėštumo programos svarbiausi momentai  
 • Pacienčių įvertinimas dėl galimo pastojimo bei pacientės įtraukimas į individualų vertinimą bei pagalba pacientui duodant informuotą sutikimą.
 • Nėštumo testai prieš pradedant gydymą ir gydymo metu, jei reikia.
 • Pacienčių informavimas (konsultavimas) apie valproatų sukeliamą riziką gydymo metu.
 • Gydytojo specialisto atliekama gydymo peržiūra bent kartą per metus.
 • Naujos, patvirtinančios apie pacientės supažindinimą su rizika, formos įdiegimas, pagal kurią gydytojas patvirtins, kad atitinkamai informavo pacientę, o pacientė patvirtins, kad šią informaciją ir patarimus suprato.

Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra valproatų, Europos Sąjungoje (toliau – ES) registruoti nacionalinės procedūros būdu, skiriami epilepsijai, bipoliniam sutrikimui, o kai kurios šalyse ir migrenai gydyti.Yra žinoma, kad šie preparatai gali sukelti apsigimimų bei vystymosi sutrikimų riziką kūdikiams, kurių motinos vartojo valproatus nėštumo metu. Ankstesnės peržiūros metu buvo rekomenduotos priemonės, siekiant pagerinti pacienčių informavimą apie šią riziką ir sumažinti šių vaistų vartojimą nėštumo metu bei nepradėti šio gydymo, nebent kiti gydymo būdai yra neveiksmingi arba netoleruojami dėl nepageidaujamo poveikio. Pakartotina peržiūra buvo pradėta, nes buvo suabejota, ar taikomos priemonės yra pakankamai veiksmingos.

PRAC įvertino visus turimus duomenis bei konsultavosi su sveikatos priežiūros specialistais bei pacientėmis, įskaitant nėštumo metu valproatus vartojusias moteris ir jų vaikus, kuriems pasireiškė valproatų poveikis, raštu bei susitikimų su ekspertais, pacientų organizacijomis, pacientėmis ir jų šeimos nariais bei viešų diskusijų metu. PRAC atkreipė dėmesį, kad moterys ne visuomet laiku buvo informuojamos apie galimą riziką, todėl buvo būtinos papildomos priemonės, padėsiančios išvengti valproatų vartojimo nėštumo metu.

Be to, taip pat žinoma, kad kai kurioms moterims, sergančioms tam tikromis epilepsijos formomis, valproatai yra vienintelis tinkamas gydymo būdas gyvybei išsaugoti.
PRAC nusprendė, kad reikia pakeisti šių vaistinių preparatų vartojimą. Rekomenduojama sustiprinti apribojimus, susijusius su valproatų vartojimu bei pateikti naujas priemones, reikalingas tinkamam pacienčių supažindinimui su rizika.

PRAC taip pat rekomendavo, kad šių vaistinių preparatų registruotojai atliktų papildomus tyrimus, padėsiančius detaliau apibūdinti valproatų rizikos pobūdį bei stebėti valproatų vartojimą bei ilgalaikį poveikį nėštumo metu juos vartojusioms moterims.

PRAC rekomendacija bus nusiųsta Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų koordinavimo darbo grupei CMD(h), kuri priims galutinį sprendimą.

Daugiau informacijos žr. čia.