Naudingos nuorodos
Dėl vaistinių preparatų, kuriems jau gali būti taikoma „sunset clause“ sąlyga

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, vadovaudamasi turimais rinkos stebėsenos duomenimis, sudarė Lietuvoje registruotų vaistinių preparatų sąrašą, kurie daugiau kaip trejus metus nebuvo tiekiami Lietuvos rinkai.


Primename, kad vadovaudamasi Farmacijos įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, išimtiniais atvejais visuomenės sveikatos interesais Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba gali nepanaikinti vaistinio preparato, kuris pagal šio straipsnio 6 dalį netiektas rinkai, registracijos pažymėjimo galiojimo. 

Registruotojas, siekdamas, kad registracijos pažymėjimo galiojimas nebūtų panaikintas pagal Farmacijos įstatymo 14 straipsnio 6 dalį, turi pateikti Tarnybai prašymą su motyvais, kuriais remiantis Tarnyba, galėtų nepanaikinti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimo.

Iki 2018 metų kovo 30 dienos, gavusi registruotojo ar jo atstovo prašymą su motyvais, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba svarstys, ar konkrečiam vaistiniam preparatui galima „sunset clause“ sąlygos netaikyti. Po šios datos pateiktoje lentelėje esančių vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo galiojimas bus panaikintas. 

Jei turite klausimų, kreipkitės į Vaistų saugumo ir informacijos skyrių telefonu (8-673) 13124.