Naudingos nuorodos
Dėl retinoidų saugumo

Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas, išnagrinėjęs retinoidų poregistracinio laikotarpio bei literatūros duomenis, rekomenduoja atnaujinti nėštumo prevencijos priemones bei į informacinius dokumentus įtraukti įspėjimą apie galimą nervų bei psichikos sutrikimų (tokių kaip depresija, nerimas bei nuotaikų kaita) riziką.


Apsauga nuo nėštumo

PRAC patvirtino, kad visi per burną vartojami retinoidai gali sukelti žalingą poveikį negimusiam kūdikiui, todėl šių vaistų negalima vartoti nėštumo metu. Be to, vaisingoms moterims tokių geriamųjų retinoidų, kaip acitretinas, alitretinoinas ir izotretinoinas, vartoti draudžiama, išskyrus atvejus, kai visiškai įvykdomos visos apsaugos nuo nėštumo programos (toliau – ANP) sąlygos. PRAC, siekdamas pagerinti informacijos pateikimą apie šių vaistų keliamą riziką, atnaujino ir harmonizavo ANP, nors šiems retinoidams skirta ANP jau buvo taikoma Europos Sąjungos šalyse.
 
Į atnaujintą ANP įtraukiamas pacienčių vertinimas dėl galimo pastojimo, reikalavimai dėl nėštumo testų atlikimo, būtinybė naudoti veiksmingas kontraceptines priemones prieš gydymą, gydymo metu bei pabaigus gydymą bei specialios patvirtinimo formos naudojimas siekiant užtikrinti, kad gydytojas tinkamai informavo pacientę apie galimą riziką.
 
Be to, gydytojams bus išplatinta mokomoji medžiaga, o pacientams – priminimo kortelės. 

Acitretino, alitretinoino ir izotretinoino registruotojai taip pat atliks papildomus tyrimus, padėsiančius įvertinti atnaujintų priemonių (ypač ANP įgyvendinimą) veiksmingumą.
 
Beksarotenui ir tretinoinui taikyti ANP nėra būtina, nes šie vaistiniai preparatai skirti tam tikram vėžio tipui gydyti ir praktikoje yra vartojami tam tikroje populiacijoje griežtai prižiūrint gydytojui. Šiuo metu jiems taikomos apsaugos nuo nėštumo priemonės yra pakankamos. 

Vietiškai vartojamų (tepamų ant odos) retinoidų absorbuojamos veikliosios medžiagos kiekis yra labai nedidelis, todėl nėra tikėtina, kad jie galėtų sukelti žalingą poveikį vaisiui. Tačiau juos vartojant itin gausiai ar esant odos pažeidimams gali padidėti tepamų ant odos retinoidų absorbcija, todėl PRAC rekomendavo nėštumo metu bei moterims, planuojančioms susilaukti kūdikio, nenaudoti ant odos retinoidų.     

Nervų bei psichikos sutrikimų rizika

PRAC taip pat įvertino visus turimus duomenis dėl nervų bei psichikos sutrikimų, tokių kaip depresija, nerimas, savižudiškas elgesys, rizikos. Nors kai kurių geriamųjų retinoidų informaciniuose dokumentuose įspėjimai apie šią riziką jau yra įtraukti, PRAC pakartotinai išnagrinėjo, ar šie įspėjimai yra pakankami ir ar jų tinkamai laikomasi. PRAC rekomendavo į visų geriamųjų retinoidų informacinius dokumentus įtraukti įspėjimą apie galimą nervų bei psichikos sutrikimų riziką, įskaitant šių sutrikimų simptomus bei požymius.
 
Ant odos tepamų retinoidų turimi duomenys rodo, kad šiuo būdu vartojami vaistai nesukelia šalutinių psichikos sutrikimų, todėl papildomų įspėjimų į informacinius dokumentuos įtraukti nereikia.
 
PRAC rekomendacija bus nusiųsta Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetui, kuris priims EVA galutinį sprendimą. Sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai bus informuojami apie galutinį sprendimą.
 
Daugiau informacijos žr. čia.