Naudingos nuorodos
Dėl gydytojų konsultacijų ir diagnostinių/laboratorinių tyrimų vaistinėse (VASPVT)

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) informavo Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba), kad internete padaugėjo pranešimų apie vaistinėse konsultuojančius gydytojus specialistus, atliekamus diagnostinius/laboratorinius tyrimus.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“, asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti tik juridiniai asmenys nustatyta tvarka gavę įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme ir Medicinos praktikos licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nurodyta, kad medicinos praktikos licencijos turėtojas gali verstis medicinos praktika pagal jo licencijoje nurodytą kvalifikaciją tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), turinčioje licenciją teikti paslaugas. Apibendrinant tai kas išdėstyta aukščiau - gydytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, gali teikti paslaugas tik ASPĮ, turinčioje licenciją, bet ne vaistinėje.

Pažymėtina tai, kad Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad fizinių asmenų, įmonių, įstaigų vykdoma sveikatos priežiūros ar farmacinė veikla neturint licencijos ar leidimo yra neteisėta. Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 61 straipsniu, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimt eurų.

VASPVT ir Tarnyba atkreipia dėmesį, kad teikiamos paslaugos, neatitinkančios teisės aktuose nurodytų reikalavimų, gali sukelti realų pavojų arba padaryti žalą paciento sveikatai bei sukelti nuostolius juridiniams ir fiziniams asmenims.